Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ.: Θέσεις κατωτέρων αξιωματικών για τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2023 με...

Π.Ο.ΑΣ.Υ.: Θέσεις κατωτέρων αξιωματικών για τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2023 με αντικειμενικά κριτήρια

341
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ