Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Θέσεις των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2021

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Θέσεις των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2021

641
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι θέσεις των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2021 και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος