Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019

857
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την από 19-06-2019 ανακοίνωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, η οποία αφορά την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2019 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος