Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

830
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 305/3/7

Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

Κοιν.: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ

Θέμα: «Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της μέχρι τώρα αλληλογραφίας μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε παρακάτω, τη θέση της Ομοσπονδίας μας, όπως αυτή προέκυψε από τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων της:

1. Το ζήτημα των δικαιούχων ελεύθερης μετακίνησης στα συγκοινωνιακά μέσα, μας απασχόλησε έντονα τα τελευταία μνημονιακά έτη και ειδικότερα μετά τη ψήφιση των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α-128) και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.4337/2015 (Α-129). Διατάξεις, με τις οποίες καταργούνταν επί της ουσίας οι δαπάνες των λειτουργών – υπαλλήλων που υπάγονται στα προαναφερόμενα άρθρα και αφορούσαν τις μη μισθολογικές παροχές τους, όπως είναι τα μειωμένα εισιτήρια, οι δωρεάν κάρτες διαδρομών κ.λπ. αλλά και η αυτοδίκαιη αναστολή της εκτέλεσης του μεταφορικού έργου από τους εμπλεκόμενους φορείς, όταν το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο δεν καταβάλει τη συμφωνηθείσα με σύμβαση, πίστωση.

2. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το συνδικαλιστικό μας κίνημα, ανέπτυξε δράσεις και επαφές με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, ώστε η παραπάνω παροχή να διατηρηθεί στο ακέραιο και να υπάρξει το θεσμικό αυτό πλαίσιο που θα κατοχυρώνει τις μετακινήσεις του Αστυνομικού Προσωπικού. Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών, ήταν να αφουγκραστούμε τις επίσημες θέσεις και απόψεις των εμπλεκομένων φορέων στο συνολικό φάσμα του ζητήματος, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ήταν θετικές και προς την κατεύθυνση παραμονής την εν λόγω παροχής στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού αναγνωρίζουν όλοι το έργο και τη συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος, στους οργανισμούς μεταφορών. Επίσης, στο ίδιο μήκος κύματος, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Α-59909/4404 από 18-01-2016 Κ.Υ.Α. (Β-126), η οποία προέβλεπε, πέραν όλων των άλλων, και την ελεύθερη μετακίνηση των αστυνομικών, με την προϋπόθεση σύναψης σύμβασης και καταβολής του σχετικού αντιτίμου από πλευράς Υπουργείου.

3. Πρόσφατα και ενώ η ελληνική πολιτεία ήταν ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η Κυβέρνηση, κατέθεσε και ψήφισε στη Βουλή τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4484/2017 (Α-110), με τις οποίες επικαιροποιούνται οι αντίστοιχες διατάξεις αναφορικώς με «μη μισθολογικές παροχές» του ν.4336/2015 (Α-128), χωρίς όμως να διαπιστώνεται επί της ουσίας καμία μεταβολή στο πνεύμα του νομοθέτη, αφού η κατάργηση των μειωμένων εισιτηρίων, δωρεάν καρτών διαδρομών κ.λπ., διατηρείται.

4. Οι προαναφερόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και οι επίσημες θέσεις των εμπλεκομένων φορέων, σε συνδυασμό με τη μη έκδοση σχετικών ενημερωτικών διαταγών από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με το πλαίσιο μετακίνησης του Αστυνομικού Προσωπικού, εντείνουν και ενισχύουν τις ανησυχίες των συναδέλφων μας για τον τρόπο λειτουργίας του Σώματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον απλό πολίτη.

Ύστερα από τα ανωτέρω και αφού όλοι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για το ουσιαστικό και σημαντικό έργο που επιτελούν στους οργανισμούς μεταφοράς για το κοινό καλό, παρακαλούμε όπως, άμεσα και προ της πλήρους εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, να εισηγηθείτε, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, την τροποποίηση της προαναφερόμενης νομοθεσίας περί «μη μισθολογικών παροχών» και την εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων στον προϋπολογισμό του Σώματος για την ανεμπόδιστη διαπραγμάτευση και υλοποίηση συμβάσεων με τους εν λόγω οργανισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης μετακίνηση του Αστυνομικού Προσωπικού και εν γένει η λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δεν μπορεί να αποτελεί μέρος των δανειακών συμβάσεων της εκάστοτε Κυβέρνησης η προστασία του πολίτη!!
Η ασφάλεια πληρώνεται!!!
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος