Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας με στόχο την άμεση άρση του αποκλεισμού...

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας με στόχο την άμεση άρση του αποκλεισμού τέκνων αστυνομικών από παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

1626
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προς:  1)  Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

           2)  Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

           3)  Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ

           4)  Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ

           5)  Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) κ. Δημήτριο ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ και το Δ.Σ. αυτής

           6)  Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)  κ. Γεώργιο ΠΑΤΟΥΛΗ

           7)  Τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) κ. Κωνσταντίνο ΑΓΟΡΑΣΤΟ

Κοιν.: Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Μετά από ενημέρωσή μας από Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Ομοσπονδίας για την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υποδοχής τέκνων αστυνομικών σε Παιδικούς Σταθμούς που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ 2019-2020, από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε), διαπιστώθηκε η απόρριψη της αρχικής αίτησης αρκετών Αστυνομικών, ως «ελλιπούς», εξαιτίας του υπολογισμού των αναδρομικών (αρ. 10 του Ν.4575/2108) στο συνολικό τους εισόδημα έτους 2018, και συγκεκριμένα λόγω υπέρβασης του ανώτατου εισοδηματικού ορίου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό αρκετών οικογενειών Αστυνομικών από τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, κατά παράβαση όμως του Νόμου 4609/2019 (άρθρο 47, παρ. 1) που ορίζει ρητά ότι:

«Ειδικά για την καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων, παροχών ή οικονομικών ενισχύσεων και την εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ή προνοιακής πολιτικής από τους φορείς του δημόσιου τομέα, τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως 15 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192) δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, εφόσον το ύψος του αποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση ή την εφαρμογή τους».

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί των Προσωρινών Πινάκων, που μπορούν να υποβληθούν από τους αιτούντες μόνον ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr,  μέσω της ειδικής εφαρμογής έως την 17-7-2019 και  ώρα 24:00, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το πρόβλημα που έχει ανακύψει και προβείτε στις καθ’ ύλην ενέργειές σας με στόχο την εφαρμογή του ανωτέρου νόμου και την οριστική εξαίρεση-αφαίρεση από το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, των αναδρομικών ποσών του άρθρου 10 του Ν.4575/2108.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος