Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας άδειας έτους 2021

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας άδειας έτους 2021

681
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 302/2/83-β

 

 

Προς:  Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 

Θέμα: «Παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας άδειας έτους 2021»

 

Σχετ : Υπ’ αριθ. 302/2/83 από 13/11/2021 έγγραφό μας.

 

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της βραχείας άδειας, έτους 2021, μέχρι και την 31/03/2022 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος