Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ.: Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής αδείας έτους 2022

Π.Ο.ΑΣ.Υ.: Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής αδείας έτους 2022

356
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 302/2/89β

 

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Παράταση χρόνου διάνυσης κανονικής αδείας έτους 2022»

Σχετ : Υπ’ αριθ. 302/2/89 από 10/02/2023 έγγραφό μας.

 

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστό ότι σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης της κανονικής άδειας, έτους 2022, μέχρι και την 31/10/2023 και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος