Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής

741
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Φ.80020/οικ. 12029/Δ16/310 από 29-04-2020 εγκύκλιος του Υπουργού Εργασίας, κ. Ιωάννη ΒΡΟΥΤΣΗ και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας, καθόσον αφορά ασφαλισμένους στο τέως Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.).

Επισημαίνεται ότι, στην ως άνω εγκύκλιο, εμπεριέχονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων στο τέως Τ.Π.Δ.Υ. (νυν e-ΕΦΚΑ), οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις της εν λόγω παροχής σε περίπτωση θανόντων ασφαλισμένων, η διαδικασία επιστροφής των ατομικών εισφορών σε μη δικαιούχους εφάπαξ παροχής ή σε κληρονόμους αυτών, σε περίπτωση θανάτου κ.ά.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα, η Π.Ο.ΑΣ.Υ., ως η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των Αστυνομικών κάθε βαθμίδας, δια του εκπροσώπου της, κατέθεσε στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αίτημα εναρμόνισης των προαναφερόμενων θετικών ρυθμίσεων του άρθρου 31 του ν.4670/2020 (προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής, διαδικασία επιστροφής ατομικών εισφορών, κ.λπ.)  και  για τους ασφαλισμένους του Ταμείου μας, υπό την προϋπόθεση διατήρησης ευμενέστερων ισχυουσών διατάξεων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Δείτε πατώντας τα link:

Νόμος 4670/2020

Εγκύκλιος Εφάπαξ Παροχής