Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Συνάντηση για θέματα που αφορούν τον Κλάδο Υγείας

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Συνάντηση για θέματα που αφορούν τον Κλάδο Υγείας

365
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. με επικεφαλής τον Πρόεδρο αυτής, κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ και του μέλους του Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου  Αιτωλοακαρνανίας, κ. Θανάση ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ για θέματα που αφορούν τον Κλάδο Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., τόσο σε επίπεδο επικράτειας όσο και σε νομού.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Προμήθειας φαρμάκων μεταξύ του Ταμείου μας και των Φαρμακευτικών Συλλόγων που μέχρι σήμερα δεν είναι συμβεβλημένοι με το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., αναδεικνύοντας παράλληλα την αναγκαιότητα αυτών των συμβάσεων για την αστυνομική οικογένεια, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., μετά και από πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας μας, αλλά και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων – μελών μας, συνέβαλε στην προβολή των ωφελειών αυτών και την υιοθέτηση από την πλευρά των ως άνω Συλλόγων της υπογραφής συμβάσεων, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στους ασφαλισμένους του Ταμείου μας, όπως είναι αυτή της άμεσης απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής της συμμετοχής τους στα φαρμακεία που ανήκουν στους εν λόγω Συλλόγους.

Η Ομοσπονδία μας, εν μέσω του νέου κύματος της πανδημίας, συνεχίζει τις κοινές προσπάθειες με τους αρμόδιους Φορείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν στον υπερθετικό βαθμό οι δυνατότητες που παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία του Ταμείου και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των συναδέλφων και των οικογενειών τους.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος