Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Συνάντηση Γραμματείας Γυναικών με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Συνάντηση Γραμματείας Γυναικών με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

1594
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 600/8/44

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, συναντήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017 η Γραμματεία Γυναικών της ΠOAΣY, παρουσία και του Αντιπροέδρου Οικονομικών της ΠΟΑΣΥ, κ. Βασίλη Πανταζή.

Η Γραμματέας Γυναικών, κα Μαρία Γιαννακοπούλου, ενημέρωσε τον Υφυπουργό για τις δράσεις της Γραμματείας που αφορούν συγκεκριμένα εκκρεμή αιτήματα, δίνοντας έμφαση στη νομοθέτηση της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τέκνων, βάσει σχετικής τροπολογίας – πρότασής μας.

Συγκεκριμένα προτάθηκε η ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης, ως ακολούθως:

«Προστίθεται εδάφιο Δ’ στην παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 ως εξής: Δ. προαιρετικά και μόνο κατόπιν αναγνώρισης με τις εκάστοτε διατάξεις, ο χρόνος πλασματικής ασφάλισης του άρθρου 141 του ν.3655/2008»

Στην ως άνω περίπτωση, αναφέρθηκε ότι θα έχουν αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4387/2016, σχετικά με το κόστος και τη διαδικασία εξαγοράς των πλασματικών ετών του παρόντος.

Από πλευράς του, ο κ. Υφυπουργός, εξέφρασε την κατανόησή του και συμμερίστηκε το δίκαιο του αιτήματος της Γραμματείας Γυναικών, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για ισονομία και κοινωνική δικαιοσύνη, τόσο μεταξύ των υπαλλήλων του ελληνικού δημοσίου, όσο και μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Επίσης, μας γνώρισε ότι, το προσεχές διάστημα, θα εξετάσει τον τρόπο αντιμετώπισης του αιτήματος από κοινού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκο Τόσκα, αλλά και με τους λοιπούς εμπλεκόμενους Υπουργούς.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                 ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος