Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Υπεγράφη από τον Υπουργό η απόφαση για τη νέα κανονιστική περί...

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Υπεγράφη από τον Υπουργό η απόφαση για τη νέα κανονιστική περί οδοιπορικών εξόδων μεταγωγών

556
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 800/7/63, εγγράφου μας,  από 02 Δεκεμβρίου 2020, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ με αντικείμενο τις προτάσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για τα οδοιπορικά έξοδα «περί μεταγωγών κρατουμένων», κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ με τον Υπουργό, σας ενημερώνουμε ότι το αίτημά μας για τροποποίηση της σχετικής Κανονιστικής Διαταγής έγινε αποδεκτό.

Ο Υπουργός υπέγραψε τη σχετική Απόφαση και σύντομα θα ακολουθήσει η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε οι συνάδελφοι που αναλαμβάνουν την εκτέλεση μεταγωγών κρατουμένων ιδίως στη νησιωτική Χώρα, αφενός να αποζημιώνονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τρόπο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις, αφετέρου δε, να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής κατά τη διάρκεια των μεταγωγών μέσω ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος