Αρχική E.K.A. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ”ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ”ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.ΚΙΚΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

967
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντιπροσωπεία της ‘’ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’’ αποτελούμενη από τους ΚΑΛΕΥΡΑ Αλέξανδρο, ΚΑΜΠΟΥΡΗ Αναστάσιο και ΔΑΓΚΛΗ Δημήτριο, συναντήθηκαν με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κύριο ΚΙΚΙΛΙΑ Βασίλειο προκειμένου να συζητήσουν μαζί του τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες αστυνομικοί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεννόησης , οι εκπρόσωποι της ‘’ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’’ είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες συνάδελφοι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης εστιάζοντας κυρίως στην λειψανδρία εξαιτίας των 1.000 κενών οργανικών θέσεων και στην ελλιπή υλικοτεχνική υποδομή.

-Το επιδοθέν Υπόμνημα-

‘’ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ’’
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2014
Θεσσαλονίκη 05-09-2014
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ :
Τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. ΚΙΚΙΛΙΑ Βασίλειο.

Κύριε Υπουργέ,

Η ‘’ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ’’, ως Συνδικαλιστικός Συνδυασμός, αποσκοπεί στην βελτίωση και προαγωγή των εργασιακών, ασφαλιστικών και οικονομικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των αστυνομικών.

Στο παρόν υπόμνημα περιγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των εργαζομένων σε αυτές, ήτοι :

1. Η μη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, που σήμερα ξεπερνούν τις χίλιες (1.000) θέσεις. Είναι επιτακτική η άμεση ενίσχυση με ικανοποιητικό αριθμό αστυνομικών, καθόσον το θέμα αυτό επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.
2. Η Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα νέα εγκληματολογικά δεδομένα και τις μετακινήσεις πληθυσμού, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις των εδώ υπηρετούντων μάχιμων συναδέλφων μας (όλων των βαθμών).
3. Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών με σύγχρονα μέσα ικανά να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες.
4. Την συνδρομή του Υπουργείου μας για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων, σε τοπικό επίπεδο, της Ελληνικής Αστυνομίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

απο ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ