Αρχική E.K.A. Σχόλιο Ε.Κ.Α για τα άλυτα προβλήματα των Αστυνομικών και την ανευθυνότητα του...

Σχόλιο Ε.Κ.Α για τα άλυτα προβλήματα των Αστυνομικών και την ανευθυνότητα του Αρχηγείου…

1015
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όπως διαπιστώνουμε από την παρούσα ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.  (υπ’ αρίθμ. 605/5/23 από 11-1-2019), τα τρέχοντα προβλήματα του αστυνομικού προσωπικού είναι υπαρκτά και δυστυχώς δεν λύνονται με τις συναντήσεις…

Οι προθέσεις και οι διαθέσεις αυτών που έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την παρούσα κατάσταση  πρέπει να επισφραγιστούν με πράξεις.

Η βούληση, από την πλευρά της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας,  για την υλοποίηση των ενεργειών που επιλύουν τα προαναφερόμενα ζητήματα απουσιάζει παντελώς…

Τα ψέματα τελείωσαν… Πολύς χρόνος δόθηκε για συναντήσεις και φωτογραφήσεις…  Τα προβλήματα απαιτούν άμεση κλιμάκωση των ενεργειών από την πλευρά της πολυπληθέστερης συνδικαλιστικής οργάνωσης των αστυνομικών…

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ !!!

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ