Αρχική E.K.A. Χρήστος Μαυραγάνης: Αναγκαίες διευκρινήσεις για την απόφαση «Σταθμό» του ΤΕΑΠΑΣΑ

Χρήστος Μαυραγάνης: Αναγκαίες διευκρινήσεις για την απόφαση «Σταθμό» του ΤΕΑΠΑΣΑ

1965
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με βάση την ενημέρωση που είχα από την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ, αλλά και τη Διοίκηση του ΤΕΑΠΑΣΑ, οφείλω, προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων, να διευκρινίσω τα παρακάτω για την απόφαση «Σταθμό» του ΤΕΑΠΑΣΑ:

Α) Αφορά όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, είτε αυτές είναι ακούσιες είτε είναι εκούσιες. Δηλαδή, με την απόφαση αυτή δικαιούνται εφάπαξ όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με παραίτηση, με όριο ηλικίας, με κρίσεις, λόγω υγείας και λόγω θανάτου, ανεξάρτητα από τον διοικητικό βαθμό που έφεραν στην ενέργεια.

Β) Το εφάπαξ καταβάλλεται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων κάθε φορά δικαιολογητικών και την προσκόμιση αυτών στον αρμόδιο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Από την έκδοση της παραπάνω απόφασης η πράξη «Προκαταβολή Σύνταξης» του ΓΛΚ αποτελεί πλέον δικαιολογητικό για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος και πρέπει να περιλαμβάνεται στις σχετικές εγκυκλίους των Αρχηγείων.

Γ) Η διοικητική πράξη που έχει τίτλο «Προκαταβολή Σύνταξης» και ΟΧΙ Προσωρινή Σύνταξη, είναι μια πράξη που περιέχει κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ.

Δ) Η «Προκαταβολή Σύνταξης» του ΓΛΚ αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι: α) χορηγείται στον ενδιαφερόμενο (συνταξιούχο) γιατί δε δύναται για τεχνικούς λόγους να δοθεί κύρια σύνταξη και β) από τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών δικαιούται κύριας σύνταξης.

Ε) Η απόφαση «Σταθμός» του ΤΕΑΠΑΣΑ σε καμία περίπτωση δεν πάρθηκε εν κρυπτώ, αλλά δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι σε γνώση της Εποπτεύουσας Αρχής του Ταμείου, αφού οι αποφάσεις κοινοποιούνται σε αυτήν.

Κανένας μας, δε θα πρέπει να λησμονεί ότι το εφάπαξ βοήθημα είναι κρατημένα χρήματα συναδέλφων και θα πρέπει να αποδίδεται σε αυτούς για κοινωνικούς λόγους.

Κλείνοντας θέλω να  τονίσω ότι η παραπάνω απόφαση είναι καθ’ όλα νόμιμη, αντικειμενική και διαφανής. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ, το οποίο πήρε μια τόσο σημαντική απόφαση, με στόχο να συνδράμει τους συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους και να καλύψει το κενό της πολιτείας που ακόμα δεν έχει βρει τον τρόπο υπολογισμού της κύριας σύνταξης.

Όσοι ψάχνουν σε αυτή την απόφαση και κατ’ επέκταση στους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών τυχόν ύποπτες και φωτογραφικές κινήσεις που εξυπηρετούν ημετέρους, θα τους συμβούλευα να ψάξουν στις αποφάσεις και στις διατάξεις νόμων του 2014 που χορηγούν εφάπαξ στην ενέργεια και εννοείται χωρίς συνταξιοδοτική πράξη…

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ !!!

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών – Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 Μέλος Ενωτικού Κινήματος Αστυνομικών (ΕΚΑ)