Αρχική E.K.A. Αποκαλύψεις Σοκ! Νέο φτωχολόγιο εφιάλτης;

Αποκαλύψεις Σοκ! Νέο φτωχολόγιο εφιάλτης;

1289
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Ενημερωτικό σημείωμα προς το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Θεμάτων Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών – Βαθμολογίου – Κρίσεων Προαγωγών της Ελληνικής Αστυνομίας

Με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. ορίσθηκα επικεφαλής της Επιτροπής – Ομάδας Εργασίας επί Θεμάτων Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών- Βαθμολογίου – Κρίσεων Προαγωγών του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις την 13-11-2012 με το υπ’ αριθ. 200/9/32α έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου οι προαναφερθείσες Οργανώσεις να αποστείλουν στη συσταθείσα Επιτροπή τις οικείες προτάσεις τους…και εν συνεχεία η τελευταία, μετά από τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού, να προβεί στην επεξεργασία του για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου – εισήγησης προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας.

Ως τα σήμερα, 28-11-2012, επισημαίνω ότι ελάχιστες Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις έχουν ανταποκριθεί και αποστείλει τις προτάσεις τους και, ως εκ τούτου, υπάρχει τεράστια δυσκολία απεικόνισης των τοπικών αναγκών και σύνταξης της σχετικής έκθεσης. Επίσης, παρατηρείται το εξής παράδοξο, δεν μου έχει γνωστοποιηθεί, ως επικεφαλής της Επιτροπής, η πρόσκληση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διατύπωση των προτάσεων και αναρωτιέμαι για το αυτονόητο:

«Πώς είναι δυνατόν τα μέλη της Επιτροπής να μην έχουν υπ’ όψιν τη συγκεκριμένη πρόσκληση και τι τελικά γίνεται».

Τέλος, η Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ως τα σήμερα, προσπαθεί στο συνημμένο έντυπο που ακολουθεί να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση και να εξάγει όσο το δυνατόν καλύτερα συμπεράσματα γύρω από τα θέματα που εξετάζει.

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, διά στόματος του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, μας ενημέρωσε ότι, κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το έτος 2012 και μέχρι το έτος 2017, θα πρέπει στα πλαίσια της Δημοσιονομικής Προσαρμογής να περικοπούν δαπάνες ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Με γνώμονα:

α) την ποσοστιαία βάση συρρίκνωσης των εξόδων εν γένει του Ελληνικού Κράτους μέχρι το έτος 2017, ποσοστού 40%,

β) το προαναφερθέν ποσό που πρέπει να περικόπτεται ανά έτος από το Υπουργείο μας και

γ) το σύνολο των μειώσεων που πρέπει να επιτευχθούν από το Υπουργείο μας έως το έτος 2017, η περικοπή των 120 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως θα μετατραπεί, για στατιστικούς λόγους και μόνον, σε 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό ευμενέστερο συγκριτικά με το προηγούμενο και θα αναλύσουμε παρακάτω τα εξαγόμενα αποτελέσματα.

Επίσης, το Υπουργείο μας ετοιμάζει μια γενική αναδιάρθρωση στη δομή του και στο ανθρώπινο δυναμικό του, βάσει των νέων οικονομικών δεδομένων που προκύπτουν και θα προκύψουν στο βραχυπρόθεσμο μέλλον.

Στόχος της εν λόγω αναδιάρθρωσης είναι η μείωση των δαπανών του, μέσα από δύο επιμέρους μειώσεις – κατηγορίες:

α) των λειτουργικών δαπανών και

β) των μισθολογικών δαπανών, ρυθμίζοντας έτσι παράλληλα και τα υπέρογκα (κατά το Υπουργείο μας) κενά στις οργανικές θέσεις που προέκυψαν από τις πολλές συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων πέντε ετών και τον περιορισμένο αριθμό προσλήψεων τα τελευ ταία τρία έτη.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Α. ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: Ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους (δεν εμπεριέχονται μέσα οι μισθολογικές δαπάνες διότι αναλύονται παρακάτω ως ειδική κατηγορία δαπανών) μπορεί να επιτευχθεί ως εξής:

α) Με την ορθολογική χρήση – συντήρηση των οχημάτων – μοτοποδηλάτων – τροχοφό ρων οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

β) Με την αντικατάσταση σε τακτά χρονικά διαστήματα του μηχανοκίνητου εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

γ) Με τη συστέγαση – συγχώ νευση υπηρεσιών, κυρίως από το Λεκανοπέδιο Αττικής.

δ) Με την αξιοποίηση ακινήτων ιδιοκτησίας της Ελληνικής Αστυνομίας και εν γένει του Ελληνικού Δημοσίου.

Β. ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:

Η μείωση των μισθολογικών δαπανών, η οποία ενδεχομένως να επιβραβευθεί από την πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών γιατί έχει άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα του Υπουργείου μας και εν γένει στο λειτουργικό κόστος της Γενικής Κυβέρνησης, θα επιφέρει άμεσα τη μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από πλευράς του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας και παράλληλα θα αυξήσει δραματικά τα κρούσματα διαφθοράς, αρνητικό αποτέλεσμα που θα κληθεί να επωμιστεί το σύνολο της κοινωνίας μας.

Οι τρόποι περιορισμού των μισθολογικών δαπανών είναι οι παρακάτω:

α) Μείωση ανθρώπινου δυναμικού (ήδη έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας δηλώσεις του κ. Υπουργού μας με τις οποίες ξεκάθαρα ομολογεί ότι πρέπει να επαναδημιουργήσει το Σώμα με 40.000 έως 45.000 αστυνομικούς αντί 55.000 που υπηρετούν σήμερα), μέσω της αναστολής εισαγωγής στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών από τις πανελλήνιες εξετάσεις για τα επόμενα δύο έτη, τον περιορισμένο αριθμό εισακτέων στις προαναφερόμενες Σχολές μετά την πάροδο των εν λόγω δύο ετών και της επικείμενης συνταξιοδότησης συναδέλφων που ήδη έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το έτος 2010 και θα θεμελιώσουν μέχρι το έτος 2013, αφού οι μειώσεις που επέφεραν οι διατάξεις του Ν.4093/12 και ενδεχομένως επιφέρουν μελλοντικά περισσότερες στους μισθούς, συντάξεις και εφάπαξ βοηθήματα, είναι δυσβάστακτες.

β) Κατάργηση – συγχώνευση υπηρεσιών, η οποία θα επιφέρει μείωση των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων και κατ’ επέκταση την πλασματική κάλυψή τους.

γ) Αντικατάσταση υπάρχοντος βαθμολογίου, με το οποίο θα περιοριστούν κατά πολύ οι Αξιωματικοί από το βαθμό του Αντιστράτηγου μέχρι του Αστυνομικού Υποδιευθυντή (μείωση που μπορεί να φτάσει και το 30% σε κάθε βαθμό) και θα τους οδηγήσουν σε πρόωρη αυτεπάγγελτη αποστρατεία.

δ) Ένταξη των αστυνομικών υπαλλήλων σε αυτοτελές μισθολόγιο που θα αφορά μόνον τα σώματα ασφαλείας και όχι τους στρατιωτικούς, το οποίο θα προβλέπει μειωμένες μισθολογικές προαγωγές για κάθε βαθμό και αύξηση του χρόνου απονομής τους, π.χ. από δύο σε πέντε έτη η χορήγηση της μισθολογικής προαγωγής και του χρονοεπιδόματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η μείωση των λειτουργικών δαπανών (όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω) είναι ανέφικτο να γίνει, διότι τρέχουν ήδη συμβάσεις ανάθεσης έργου σε κάθε επίπεδο (ακίνητα, οχήματα, εξοπλισμοί κ.λ.π.), πολλές εκ των οποίων είναι μακροπρόθεσμες, είναι σε εκκρεμότητα γιατί δεν έχουν εξοφληθεί και μεταφέρονται οι οφειλές τους στα επόμενα οικονομικά έτη και σίγουρα τα συμφέροντα και η διαπλοκή που ενδεχομένως να υποβόσκει σε μερικές από τις συμβάσεις αυτές είναι ανασταλτικός παράγοντας για να γίνει ορθή αξιολόγηση και διαχείρισητων εν λόγω δαπανών.

Ενημερωτικό σημείωμα προς το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Θεμάτων Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών – Βαθμολογίου – Κρίσεων Προαγωγών της Ελληνικής Αστυνομίας

Του Γρηγόρη Γερακαράκου Προέδρου ΕΑΣΥΑ