Αρχική ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 176 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 176 ΕΥΡΩ

1242
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώνεται στους εν ενεργεία και συνταξιούχους συναδέλφους που είχαν συμμετάσχει, με το δικηγορικό γραφείο του κου Βάιου Σκαμπαρδώνη, στις αγωγές του «επιδόματος των 176 Ευρώ», οι οποίες κατατέθηκαν το έτος 2006, ότι επίκειται σταδιακά η εκδίκαση των αγωγών αυτών στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1) Λόγω παρέλευσης πενταετίας από την κατάθεση των αγωγών, είναι απαραίτητη η υπογραφή νέας εξουσιοδότησης (ατομικά) προς το δικηγορικό γραφείο, με εντολή προς εκδίκαση. Τα σχετικό έντυπο της εξουσιοδότησης θα διατίθεται από το δικηγορικό γραφείο του κου «Βάιου Σκαμπαρδώνη και Συνεργατών» από τα γραφεία της Ένωσης ή ηλεκρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης.

2) Έκαστος των συμμετεχόντων θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 20 ευρώ για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σήμερα.

3) Οι αγωγές θα εκδικασθούν με μετατροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό και ως εκ τούτου δεν θα καταβληθεί δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο). Σε περίπτωση όμως ευδοκίμησης των αγωγών αυτών, έκαστος των συμμετεχόντων θα καταβάλει το ποσό του αναλογούντος δικαστικού ενσήμου, προκειμένου να καταστούν πληρωτέες. Οι αγωγές δεν εκδικάζονται μαζικά την ίδια ημερομηνία, για το λόγο αυτό ο κάθε συνάδελφος θα ακολουθεί ακριβώς τις οδηγίες, όσον αφορά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών του.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο δικηγορικό γραφείο του κου «Βάιου Σκαμπαρδώνη και Συνεργατών», οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, αρ. 143, Αθήνα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8222053, 210 8820877, ώρες 9:00 – 18:00.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΑΤΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΑΤΕ ΠΟΣΟΝ 20,00 € (ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ) ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK:  167-002101-014095

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5009010294237

ΣΤΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ:

Η εξουσιοδότηση μαζί με αντίγραφο του καταθετηρίου σε φάκελο αποστέλλονται ταχυδρομικώς με τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και ως παραλήπτη συμπληρώνετε τα εξής :

Δικηγορικό γραφείο

ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ Βάιου & Συνεργατών

Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 143

Αθήνα Τ.Κ.11251

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:

Θα προσκομίζουν τα ανωτέρω στην διεύθυνση του δικηγορικού γραφείου τις ώρες που αναφέρονται παραπάνω ή στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Χαλκοκονδύλη 37,4ος όροφος και από ώρες 09:00 έως 14:30.
Συννημένα Αρχεία:
ΝΕΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 176Ε.doc

ΠΗΓΗ