Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΠΟΑΣΥ ΚΑΙ ΟΧΙ “ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ”

ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΠΟΑΣΥ ΚΑΙ ΟΧΙ “ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ”

842
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τα τέλη του Ιουλίου όταν και μας γνωστοποιήθηκε το Σχέδιο Νόμου του μετέπειτα 4281/14, για τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία (άρθρο 220 του Ν. 4281/14) το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο έπρεπε τάχιστα, αφού λάβει υπ’ όψιν τη σπουδαιότητα του θέματος και τα «ασφυκτικά» περιθώρια του Νόμου, να έχει εισηγητική αποκρυσταλλωμένη άποψη ιδίως για την υπαγωγή των Επικουρικών του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Ε.Τ.Ε.Α. και την παραμονή των Προνοίας (χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα) του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο μας ή την μετατροπή τους σε Ταμεία Ν.Π.Ι.Δ..

Κι αυτό γιατί είχε πλήρη άποψη (δια των ορισμένων στο Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ κάθε φορά εκπροσώπων της) και γνώριζε το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ., κατά προσέγγιση, την ελλειμματική κάκιστη εικόνα των Ταμείων, κάτι εξάλλου που αποτυπώθηκε ακριβέστερα και στις Αναλογιστικές Μελέτες που παρουσιάστηκαν επίσημα στο 24ο Συνέδριο. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας γνώριζε επίσης όπως αποδεικνύεται από την ανακοίνωσή της μετά το Συνέδριο, το ύψος της ζημιάς από το κούρεμα του PSI, το ύψος των τραγικά επενδυτικών αστοχιών των Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ την τελευταία 12ετία, τα ποσά που έπρεπε νόμιμα να εισπραχθούν και δεν εισπράχθηκαν, το κόστος για τα Ταμεία μας από τις δύο αστυνομικές σειρές που ανεστάλη η εισαγωγή τους στις αστυνομικές Σχολές κλπ.
Αντ’ αυτών έκπληκτοι είδαμε στην αποτύπωση του επίσημου Ψηφίσματος του 24ου Συνεδρίου μας ότι δήθεν ελήφθησαν αποφάσεις για παραπομπή του θέματος σε πρωτοβάθμιες γενικές συνελεύσεις μέχρι 31-12-2014 και άλλα τοιαύτα γλαφυρά, όταν υπάρχει μία σειρά πραγμάτων που πρέπει να υλοποιηθούν επιτακτικά και στις προθεσμίες του άρθρου 220 του Ν. 4281/14. Παρατηρούμε δηλαδή μία στρεψόδικη αναστροφή της πραγματικότητας όπως αυτή εντυπώθηκε με τις Αποφάσεις του 24ου Συνεδρίου και επιχειρείται εκ του πλαγίου, όψιμα (άγνωστο για ποιο λόγο) και κόντρα στις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου, συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες και κινήσεις που έπρεπε να γίνουν πρώτες, να γίνονται τελευταίες και αντίστροφα, πετώντας στην κυριολεξία αυτές τις κρίσιμες ώρες, την «μπάλα στην εξέδρα».
Βεβαίως δεν είναι οι μόνες «αστοχίες» του Ψηφίσματος. Προφανώς ή όλοι εμείς απουσιάζαμε από τις Εργασίες και τις αποφάσεις του Συνεδρίου ή οι κύριοι συντάκτες του «Ψηφίσματος». Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι, για όλα αυτά το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (Ε.Κ.Α.) είχε προειδοποιήσει επίσημα και έγκαιρα με την από 09-09-2014 Ανακοίνωσή του, καθώς και ανεπίσημα λίγο μετά τη ψήφιση του εν λόγω Νόμου.  Αυτοί είχαν πάντα επί σειρά ετών την προνομιακή ενημέρωση για τα Ταμεία δια των ορισμένων εκπροσώπων τους και δεν μπορεί να συμπεριφέρονται έτσι αλλοιώνοντας τις αποφάσεις του 24ου Συνεδρίου.  
Έχουμε την αίσθηση ότι αυτό το θέατρο του παραλόγου πρέπει να σταματήσει και βεβαίως μετά από τις (σκοπούμενες;) αποτυπώσεις του Ψηφίσματος υπάρχει επιτακτική ανάγκη για άμεση σύγκληση τουλάχιστον του Δ.Σ.  της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για να συζητήσει το μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί με το Ψήφισμα και ακολούθως να λάβει αποφάσεις για δράσεις όπως αποφάσισε το Συνέδριό μας πριν λίγες μέρες. Δεν είναι δίκαιο και θεμιτό να επωμιζόμαστε όλοι ανεξαιρέτως τις χρόνιες τεράστιες ευθύνες λίγων συγκεκριμένων κυρίων, οι οποίοι και την ύστατη αυτή ώρα, επιχειρούν τεχνηέντως να τις μεταθέσουν στο σύνολο των ανυποψίαστων εργαζόμενων αστυνομικών.