Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αυξήσεις υπέρ ΤΠΥΑΠ αλλά όχι εφάπαξ!

Αυξήσεις υπέρ ΤΠΥΑΠ αλλά όχι εφάπαξ!

961
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ανακοίνωση της η Ενωση αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών τονίζει οτι Ενώ οι αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΥΑΠ συνεχίζονται με νοθευόμενες αναλογιστικές μελέτες τα εφάπαξ δεν καταβάλλονται!

Δείτε την σχετική ανακοινωση της Ενωσης:

Αρ. Πρωτ.: 017

Προς:

Κοιν:

– Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ Πάνο

-Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ Δημήτρη

-Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κ. ΠΑΝΟΥΣΗ Γιάννη

– Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

  Αντιστράτηγο κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗ Δημήτριο

– Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

– Π.Ο.ΑΣ.Υ.

– Υπηρεσίες Αθηνών

ΘΕΜΑ: «Ενώ οι αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΥΑΠ συνεχίζονται με νοθευόμενες αναλογιστικές μελέτες τα εφάπαξ δεν καταβάλλονται»

Ερωτήματα δημιούργησε στους συναδέλφους μας, ιδιαίτερα στους νέους ασφαλισμένους που ανήκουν στα Ταμεία της τέως Αστυνομίας Πόλεων, η εμφαίνουσα αύξηση υπέρ ΤΠΥΑΠ από 13/3/2015 στο Ηλεκτρονικό Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών του μηνός Απριλίου 2015.

Διευκρινίζουμε ότι, η ως άνω αύξηση προβλέπονταν στην υπ’ αριθ. 8000/20/89-α από 13-3-2014 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, αφορά αποκλειστικά τους νέους συναδέλφους – ασφαλισμένους που ανήκουν στα Ταμεία της τέως Αστυνομίας Πόλεων και αυξάνει την τακτική μηνιαία κράτηση, από 5,00 % σε 5,30%, υπέρ του Τομέα που χορηγεί εφάπαξ στους συναδέλφους ασφαλισμένους στην Αστυνομία Πόλεων. Μετά την εν λόγω αύξηση έρχεται πλέον ισορροπία στις μηνιαίες τακτικές κρατήσεις για το εφάπαξ βοήθημα μεταξύ των συναδέλφων (νέων ασφαλισμένων) που ανήκουν στα ταμεία της τέως Αστυνομία Πόλεων και της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής και το ποσοστό αυτής ανέρχεται για όλους στο 5,30% επί του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

Επισημαίνεται ότι, η ως άνω αύξηση κρατήσεων και πολλές άλλες που έλαβαν χώρα λίγο μετά τη δημοσίευση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης εισήχθησαν με βάση τις αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες εκπονήθηκαν από το Ταμείο μας πριν από ένα χρόνο περίπου και εγκρίθηκαν από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, που στόχο είχαν την   βιωσιμότητα του Ταμείου μας, δηλ. τον περιορισμό των περικοπών του εφάπαξ βοηθήματος των παλαιών ασφαλισμένων που από 30/7/2014 έπαψε να καταβάλλεται, και όχι τη θωράκιση του Ταμείου μας.   

Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τις δημόσιες καταγγελίες του Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. ΡΩΜΑΝΙΑ Γεώργιου, περί νόθευσης των αναλογιστικών μελετών των Ταμείων που βασίστηκαν οι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων των συνταξιούχων και κατ’ επέκταση και των αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών των εν ενεργεία συναδέλφων, και να απευθύνουμε ευλόγως στους αρμόδιους το παρακάτω ερώτημα:

Για ποίο λόγο συνεχίζεται η εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, όπου αποτέλεσμα έχει την αύξηση των κρατήσεων στους εν ενεργεία συναδέλφους και συνεπώς την περαιτέρω μείωση των αποδοχών τους, εφόσον υπάρχει πρόσφατη δημόσια καταγγελία του αρμοδίου Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης και γνώστη του ασφαλιστικού αντικειμένου ότι οι αναλογιστικές μελέτες πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι μειώσεις των παροχών των Ταμείων είναι νοθευμένες;;;  

 

 

Για το Δ.Σ.

                     – Ο –                                                                                   – Ο –
                 Πρόεδρος                                                                     Γεν. Γραμματέας

 

                                             

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                                                    ΡΗΓΑΣ Νικόλαος