Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ε.Κ.Α: Όλη η αλήθεια για το ζήτημα των Ανθυπαστυνόμων και όχι μόνο

Ε.Κ.Α: Όλη η αλήθεια για το ζήτημα των Ανθυπαστυνόμων και όχι μόνο

1846
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης της νέας διοίκησης της Π.Ο.ΑΣ.Υ, τον Ιούλιο του 2015, το προεδρείο προσπάθησε να επιλύσει το σημαντικό πρόβλημα του Βαθμολογίου του ν. 3686/2008. Ειδικότερα, εστίασε στη μεγάλη αδικία της προαγωγής και εξέλιξης των Ανθυπαστυνόμων, λόγω και των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Είναι εξάλλου γνωστό, ότι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω της προαγωγής με βάση μόνο τα συνολικά έτη υπηρεσίας (26 έτη) που ορίζει η αρχική διάταξη του άρθρου 7 του ανωτέρου νόμου,  δεν επιλύθηκε με την τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4058/2012. Απλά προστέθηκε μία διάταξη με την οποία προάγονται και όσοι έχουν 22 έτη υπηρεσίας και 11 στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου (Τέσσερα έτη δηλαδή μετά τον αρχικό νόμο του 2008). Αυτό στην πραγματικότητα διαιώνιζε το πρόβλημα και οδηγούσε τους συναδέλφους μέσω της δικαστικής οδού με το ανάλογο βέβαια οικονομικό κόστος.

    Επειδή το τελευταίο  χρονικό διάστημα διάφοροι παράγοντες και ορισμένοι εκλεγμένοι και μη, σε διάφορα συνδικαλιστικά επίπεδα και στο βωμό του μικροσυνδικαλιστικού και παραταξιακού συμφέροντος, προσπαθούν να δείξουν και να επικαρπωθούν, ότι δήθεν αυτοί θα επιλύσουν το ζήτημα και θα καταφέρουν την επίλυσή του, αγνοώντας βέβαια την προσπάθεια των Ομοσπονδιών συλλογικά. Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους συναδέλφους ότι η παρούσα διοίκηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ με δικές της παρεμβάσεις και έντονες πιέσεις προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, κατάφερε, φέτος από τις αρχές του 2016, και πέτυχε τη σύσταση υπηρεσιακής επιτροπής στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό την αναμόρφωση και διαμόρφωση νέου Βαθμολογίου έτσι ώστε να διορθωθούν κάποιες αδικίες όπως η ανωτέρω. Με την σύσταση της επιτροπής, η ηγεσία μας, δέχτηκε και επίσημα, ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και αδικίες σε όλους σχεδόν τους βαθμούς του Αστυνομικού προσωπικού. Έτσι, στην παρούσα υπηρεσιακή επιτροπή, με απόφαση του Αρχηγού, συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας μας για να καταθέσουν τις προτάσεις μας.

    Λόγω της σοβαρότητας και της εξαιρετικής σημασίας του ζητήματος για όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους, στην Ομάδα και στην Επιτροπή Εργασίας του Βαθμολογίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ, επικεφαλής ορίστηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει η πλέον κατάλληλη εκπροσώπηση στην αντίστοιχη Επιτροπή του Αρχηγείου μας, προκειμένου να αντιληφθούν άπαντες τι σημαίνει αυτή η επιτροπή για το Αστυνομικό Συνδικαλιστικό κίνημα και να σταλθεί το δικό μας μήνυμα παντού.

  Μετά από πληροφορίες, είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, ότι αυτό που ζήτησε η Π.Ο.ΑΣ.Υ, μέσω του Προέδρου της, υιοθετήθηκε και θα υλοποιηθεί με την προώθησή του, έτσι ώστε να ψηφιστεί νόμος (τροποποιητικός) που να ορίζει: Οι Ανθυπαστυνόμοι θα προάγονται στον επόμενο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, εφόσον έχουν συνολικά εννέα (9) έτη παραμονής στο βαθμό τους, χωρίς κανένα άλλο αξιολογικό κριτήριο. Οι προαγόμενοι στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ θα προάγονται στους επόμενους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α’ και του Αστυνόμου Β’, όπως ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του Π.Δ. 24/97 για όλους τους αξιωματικούς, ενώ πριν την αποστρατεία τους θα προάγονται στο βαθμό του Αστυνόμου Α’. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι το μισθολογικό κόστος είναι πάρα πολύ μικρό και δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στη διευθέτηση του θέματος αυτού.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η κατηγορία των Ανθυπαστυνόμων αποτελεί μια από τις πιο αδικημένες κατηγορίες συναδέλφων από πλευράς καθηκοντολόγιου, μισθολογίου, βαθμολογίου κλπ, κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από τις νομοθετικές διατάξεις που αναφέρουν ότι ο βαθμός του Ανθυπαστυνόμου αποτελεί ενδιάμεση κατηγορία προσωπικού που βρίσκεται ανάμεσα στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς (ν.δ. 649/1970 και π.δ.159/1986) κάτι που αποτελεί έν μέρει μία περίεργη και προβληματική στην ουσία διάταξη. Μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι η σχετική μας πρόταση για την επίλυση της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων αποτελεί και πρόταση του ψηφίσματος του Ανωτάτου οργάνου της Ομοσπονδίας, του 26ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ που διεξήχθη τέλη Νοεμβρίου 2016 στο Καρπενήσι.

  Επίσης, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, σκοπός της Επιτροπής της Ομοσπονδίας μας είναι η αναμόρφωση του συστήματος προαγωγών όλων των βαθμών του Αστυνομικού προσωπικού και για όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες προσωπικού, ανάλογα δηλαδή με τον τρόπο κατάταξης, κάτι το οποίο πέτυχε και πέρασε και στην αντίστοιχη Επιτροπή του Αρχηγείου μας. Έτσι η Επιτροπή της Ομοσπονδίας έχει προτάσεις και για τους βαθμούς όλων των κατηγοριών Αρχιφυλάκων, καθώς και για τους αποφοίτους της Σχολής Αστυφυλάκων εκ των Πανελληνίων εξετάσεων (η οποία σημειωτέον θα αναβαθμιστεί έπειτα από τις πιέσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ και της αποδοχής πρότασης μας από την Πολιτική ηγεσία), αλλά επίσης και για όλους τους συναδέλφους οι οποίοι εντάχθηκαν πριν το 1995, καθώς και για τους συναδέλφους πρώην ΕΦ και ΣΦ. 

Για όλα τα προαναφερόμενα η υλοποίηση θα αρχίσει, όπως πληροφορούμαστε, από τις αρχές του έτους 2017 με τη συνέχιση το εργασιών της υπηρεσιακής Επιτροπής του Βαθμολογίου, στη βάση της οποίας θα τεθούν και άλλα γενικότερα θέματα από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.

 

(Δείτε τα σχετικά έγγραφα της ΠΟΑΣΥ για το πώς ξεκίνησαν όλα).

 

 

 

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Κ.Α)