Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Η πρόταση του Ε.Κ.Α. για τον κώδικα συνδικαλιστικής δεοντολογίας.

Η πρόταση του Ε.Κ.Α. για τον κώδικα συνδικαλιστικής δεοντολογίας.

1042
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόταση του Ε.Κ.Α. για τον Κώδικα Συνδικαλιστικής Δεοντολογίας επιχειρεί να προσδώσει το έλλειμμα κύρους που παρατηρείται στο συνδικαλιστικό μας κίνημα, να απαλλάξει την δράση του από τους κινδύνους διώξεων που σκόπιμα κάποιοι στο παρελθόν ανήγαγαν σε «επιστήμη» για να το χειραγωγήσουν.

Είναι ένα κείμενο, σύγχρονο που υπηρετεί και διασφαλίζει την ελευθερία της συνδικαλιστικής δράσης στην καθημερινή της έκφραση, μακριά από αγκυλώσεις και σκόπιμους αναχρονισμούς που εξυπηρετούν την ιδιοτέλεια, την ανέλιξη και το συμφέρον κάποιων λίγων.

Έτσι πιστεύουμε ότι θα γίνει ενδεδειγμένα σωστή, σύγχρονη σύνθεση θέσεων και παραγωγή συνδικαλιστικού έργου επ’ ωφελεία όλης της κοινωνίας, δυναμικό κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι οι εργαζόμενοι αστυνομικοί.

ekapolice.gr