Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ

ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ

1084
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνέχεια της από 9-9-2014 ανακοίνωσής μας (ΕΔΩ) , η οποία έμελλε να είναι οιωνός των όσων ακολούθησαν 10 ημέρες αργότερα, σχετικά με το ΤΕΑΠΑΣΑ, τις αναλογιστικές μελέτες του Ν.4281/14 κ.λ.π. και μετά την από 19-9-2014 προσωπική επιστολή του Προέδρου Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ, Ταξιάρχου κ. ΔΡΑΚΑΚΗ Παναγιώτη, προς τις Ομοσπονδίες των ασφαλισμένων στο Ταμείο, επισημαίνουμε τα κάτωθι:

1)     Είναι πλέον οφθαλμοφανές από την ως άνω επιστολή (ΕΔΩ) του Προέδρου Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ, ότι και μετά την ψήφιση του Ν.4281/14, κάποιοι συνέχιζαν, ευτυχώς απέλπιδα, τις προσπάθειες να συντονίσουν – καθοδηγήσουν τις ασφαλιστικές εξελίξεις του Κλάδου μας μέσω του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ και όχι όπως ο Νόμος όριζε, μέσω των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των Κλάδων των ασφαλισμένων.

2)    Επίσης, τόσο από την εν λόγω επιστολή όσο και από την υπ’αρίθμ. Φ.80020/014.17507/682 (ΕΔΩ) από 17/9/2014 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, είναι φανερό ότι η εκπόνηση των αναλογιστικών μελετών πρέπει να λάβει χώρα με μέριμνα των αντιπροσωπευτικότερων οργάνων του Κλάδου των ασφαλισμένων, δηλαδή της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (ως η έχουσα την πλειοψηφία των μελών που είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο).

3)    Τέλος, στην ως άνω επιστολή και εγκύκλιο τονίζεται το επιβεβλημένο υλοποίησης των οριζόμενων στις διατάξεις του Ν.4281/14 ενεργειών, σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω των προθεσμιών που τίθενται (31-12-2014) και την αδυναμία (μέχρι σημερα τουλάχιστον) παράτασης της εν λόγω διαδικασίας.

       Κατόπιν των ανωτέρω και συμπληρωματικά με όσα αναφέρθηκαν στην από 9-9-2014 ανακοίνωσή μας προς την Ομοσπονδία μας (ΠΟΑΣΥ), καλούμε πλέον τις Ομοσπονδίες (Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) να:

 α) Αποφύγουν, σε κάθε περίπτωση, πιθανές συγκρούσεις για το ποιος είναι αντιπροσωπευτικότερος ποιου και να συνεργαστούν αρμονικά.

  β) Συντονίσουν όλες τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν.4281/14 ενέργειες προκειμένου να αναθέσουν άμεσα σε αναλογιστή (μέσω διαγωνισμού) την εκπόνηση μελετών για τους φορείς του ΤΕΑΠΑΣΑ και ο εν λόγω να ζητήσει τα δεδομένα απο το Ταμείο, διότι, όπως λέει και η σοφή παροιμία, όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει.

  γ) Αποφασίσουν τη διενέργεια συνεδρίου στον ίδιο χρόνο, όπου θα τεθούν στους αντιπροσώπους των Πρωτοβαθμίων Σωματειων τους τα παραπάνω και αποφασίσουν ως κορμοί και βάσεις των Ομοσπονδιών (Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) για το ασφαλιστικό μέλλον, τόσο των εν ενεργεία όσο και των εν αποστρατεία αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων.

ekapolice