Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Παρεμβάσεις του Ε.Κ.Α. για το ασφαλιστικο μέλλον των συναδέλφων.

Παρεμβάσεις του Ε.Κ.Α. για το ασφαλιστικο μέλλον των συναδέλφων.

923
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ε.Κ.Α (Π.Ο.ΑΣ.Υ) μετέχει ενεργά στις διαδικασίες για την σύνταξη και την κατάθεση σχετικού φακέλλου προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
 
Σύμφωνα με το Ν.4281/2014 άρθρο 220 θα έπρεπε έως και την 31/12/2014 η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των κλάδων του ΤΕΑΠΑΣΑ και εν΄προκειμένω η Π.Ο.ΑΣ.Υ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου δυνητικά να μετατραπούν τα ταμεία επικουρικότητας και πρόνοιας σε επαγγελματικά ταμεία Ν.Π.Ι.Δ ειδάλλως από 01/01/2015 ο τομέας της επικουρικότητας κυρίως θα υπάγετε στο Ε.Τ.ΕΑ και ουσιαστικά το ΤΕΑΠΑΣΑ δεν θα υφίσταται με την σημερινή του μορφή.

Από την πρώτη στιγμή των εξελίξεων το Ε.Κ.Α (Π.Ο.ΑΣ.Υ) διαβλέποντας τις εξελίξεις και θέλοντας να συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτήν την προσπάθεια ανέλαβε πρωτοβουλίες και στα μέσα περίπου του μηνός Δεκεμβρίου και ενώ εκκρεμούσε η  εξάμηνη παράταση που ζητούσε η Ομοσπονδία, εισηγήθηκε στο Δ.Σ της Π.Ο.ΑΣ.Υ την σύσταση ειδικής επιτροπής προκειμένου με την είδη υπάρχουσα οικονομική επιτροπή να συσκεφθεί με τις εταιρείες που εκπόνησαν τις αναλογιστικές μελέτες για τα ταμεία μας και με νομικούς συμβούλους εξιδικευμένους στην σύνταξη καταστατικών για την μετατροπή των ταμείων μας σε Ν.Π.Ι.Δ.

Πράγματι με εισήγηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Χρήστου Φωτόπουλου ορίσθηκαν στην επιτροπή να μετέχουν ο Αντιπρόεδρος οικονομικών θεμάτων Αντώνης Ζαχαριουδάκης με την οικονομική επιτροπή, η οποία θα στελεχώνεται από τον Ταμία Γρηγόρη Μπακάρα και τα δύο μέλη μας του Ε.Κ.Α τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Π.Ο.ΑΣ.Υ Θανάση Αθανασόπουλο και τον Αντιπρόσωπο Ανθ. Βασίλη Πανταζή.

Από την στιγμή εκείνη άρχισε ένας τιτάνιος αγώνας δρόμου με συνεχείς συσκέψεις διότι η ημερομηνίες που όριζε ο Νόμος 4281 άρθρο 220 ήταν ασφυκτικές ‘έως και την 31/12/2014 και ως εκ τούτου ‘έως αυτήν την ημερομηνία θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ο φάκελλος σύνταξης των καταστατικών και για τους δύο κλάδους επικουρικότητας και πρόνοιας των ταμείων μας με δεδομένο πάντοτε ότι δεν είχε δοθεί η προσδοκώμενη παράταση.Σε συνεχή επαφή που είχε το Ε.Κ.Α με τα δύο μέλη μας Αθανασόπουλο-Πανταζή μας διαβεβαίωναν ρητά πως έστω και την ύστατη στιγμή ο φάκελλος θα είχε κατατεθεί στο ΥΠ.Ε.Κ.Α και αξίζουν  δημόσια συγχαρητήρια για την συνδικαλιστική τους επάρκεια και επαγγελματισμό που επιδεικνύουν κάτι άλλωστε που αντιπροσωπεύει το σύνολο των μελών και την φιλοσοφία του Ε.Κ.Α.

Παρά ταύτα οι προσπάθειες σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο απέδωσαν έστω και μερικώς με την ψήφιση σχετικής τροπολογίας σε Νόμο του Υπουργείου Υγείας και κατά αυτόν τον τρόπο δόθηκε προθεσμία δίμηνης παράτασης έως και την 28 Φεβρουαρίου 2015 για την μετατροπή των ταμείων σε Ν.Π.Ι.Δ.Γίνεται κατανοητό πως το Ε.Κ.Α με τα μέλη του συνεχίζουν την άοκνη προσπάθεια τους με όλους τους εταίρους για την πληρότητα στην σύνταξη του σχετικού φακέλλου και την επιστημονική επάρκεια που απαιτείται για την σύνταξη των καταστατικών και την αποτίμηση των αναλογιστικών μελετών.

Συναδέλφισσες  Συνάδελφοι,Ο αγώνας συνεχίζεται για την ανατροπή του Νόμου και την εξαίρεση του ΤΕΑΠΑΣΑ από τις διατάξεις αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση τα όργανα της Ομοσπονδίας και σύμφωνα με το ψήφισμα του 24ου Πανελλαδικού Συνεδρίου θα κληθούν να πάρουν ιστορικές αποφάσεις.Το Ε.Κ.Α στο Συνέδριο είχε τις πιο καθαρές τοποθετήσεις και είχε επισημάνει τους κινδύνους που διαφαίνονταν με τις προθεσμίες που όριζε ο Νόμος.Είδη από την ψήφιση του στις 6 Αυγούστου 2014 από την πλευρά των άλλων συνδικαλιστικών παρατάξεων που αποτελούν την ενεστώσα διοίκηση της Ομοσπονδίας δεν είχε γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση και άπαντες είχαν επαναπαυθεί στην διαβεβαίωση περί χορήγησης εξάμηνης παράτασης σύμφωνα με τις πολιτικές υποσχέσεις και μάλιστα για την δημιουργία τρίτου πυλώνα αυτού του ταμείου ενστόλων.Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε όπως και ο λογαριασμός των ελλειμμάτων   του αμαρτωλού ΤΕΑΠΑΣΑ.

Το Ε.Κ.Α με αίσθημα συνδικαλιστικής ευθύνης δηλώνει παρών και συμμετέχει στις εξελίξεις ενεργά, κυρίως για το κύρος και το ασφαλιστικό μέλλον των συναδέλφων μας και πάνω απ΄όλα για το κύρος της Ομοσπονδίας και των θεσμών που την υπηρετούν και δυστυχώς επαληθεύεται για την αγωνία που είχε εκφράσει έγκαιρα.Ο θυμόσοφος λαός λέει: 

                                                                                  Κάλλιο αργά παρά ποτέ.