Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ!

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ!

1067
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών αποκαλύπτει Ενημερωτικό Σημείωμα της Φυσικής Ηγεσίας για το ΤΕΑΠΑΣΑ, καταγγέλει την ωμή παρέμβασή της στο Ταμείο μας και καλεί τη Φυσική και Πολιτκή Ηγεσία να μην υλοποιήσει τα όσα αναφέρονται στο εν λόγω σημείωμα.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

Aθήνα,   29-9-2014         
Αρ. Πρωτ.: 084
Προς :Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Κοιν.:- Πρόεδρο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Ταξίαρχο κ. ΔΡΑΚΑΚΗ Παναγιώτη
    
– Π.Ο.ΑΣ.Υ.

– Υπηρεσίες Αθηνών

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 
Για άλλη μια φορά η Φυσική Ηγεσία του Σώματος ήρθε να αποφασίσει με το από 24-09-2014 Ενημερωτικό Σημείωμά της προς την Πολιτική Ηγεσία για τους ασφαλισμένους και μετόχους του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αντικαθιστώντας αυτούς και καταργώντας το αυτοκέφαλο του εν λόγω  Ταμείου.

Συγκεκριμένα, το παραπάνω Ενημερωτικό Σημείωμα εισηγείται τη μεταφορά των εσόδων από τους κοινωνικούς πόρους των Φορέων του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Επικουρικό τ. Χωροφυλακής, τ. Αστυνομίας Πόλεων & Πυροσβεστικής) στον Τομέα Προνοίας του προαναφερθέντος Ταμείου με το αιτιολογικό ότι σε περίπτωση ένταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α. υπάρχει πιθανότητα οι εν λόγω κοινωνικοί πόροι να χαρακτηριστούν ως μη ανταποδοτικοί.

Τα ανωτέρω δηλώνουν πρόθεση ή ενδεχομένως πληροφόρηση της Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος ότι οι ως άνω Φορείς του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης θα ενταχθούν τελικά στο Ε.Τ.Ε.Α. και συνεπώς καταργούν τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ν.4281/2014, οι οποίες ορίζουν ρητά ότι η μεταφορά των εν λόγω Φορέων στο Ε.Τ.Ε.Α. ή η μετατροπή τους σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων και ουδενός άλλου.

Επισημαίνουμε ότι, η πιθανή μεταφορά των κοινωνικών πόρων από τον ένα Τομέα στον άλλον, μέσω τροποποίησης νόμων, δημιουργεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αναλογιστικών μελετών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 220 του παραπάνω Νόμου για την μετατροπή ή όχι προαναφερόμενων Φορέων σε  Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης ή όχι, λαμβάνοντας υπόψη και τα στενά χρονικά περιθώρια που τίθενται από αυτόν (31-12-2014).

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι, στο πρόσφατο παρελθόν (11-12-2013), η Φυσική Ηγεσία του Σώματος λειτούργησε με τον παραπάνω τρόπο, παζαρεύοντας τότε με το Υπουργείο Οικονομικών (προ της ψήφισης του νόμου) πόρους του  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., χωρίς το τελευταίο να γνωρίζει την εν λόγω διαδικασία.

Τέλος, η Ένωσή μας, όπως και τότε κατήγγειλε τα προαναφερόμενα  με την υπ’ αριθμ. 31/08-04-2014 ανακοίνωσή της, έτσι και τώρα καταγγέλλει την ωμή παρέμβαση της Φυσικής Ηγεσίας στο αυτοκέφαλο του Ταμείου μας.

Ύστερα από τα παραπάνω, καλούμε:

α) Τη Φυσική και την Πολιτική Ηγεσία του Σώματος να μην υλοποιήσει τα όσα αναφέρονται στο παραπάνω Ενημερωτικό Σημείωμα, εξετάσει αν η εν λόγω μεταφορά είναι εν γνώσει του Ταμείου και ερευνήσει το ενδεχόμενο ύπαρξης μη σύννομων πράξεων στην προαναφερθείσα διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο έχει αυτοτέλεια ως Ν.Π.Δ.Δ. και διοικείται από το Δ.Σ. του.

β) Τον Πρόεδρο Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. να γνωρίσει στους ασφαλισμένους και μετόχους του Ταμείου εάν το Δ.Σ. γνώριζε την πρόθεση μεταφοράς κοινωνικών πόρων από τον έναν Τομέα στον άλλο και ποια η άποψή του για την εν λόγω μεταφορά.

 

                   Για το Δ.Σ.

                     – Ο –                                                                 – Ο –
                          Πρόεδρος                                                               Γεν. Γραμματέας

 

                                             

            ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                                                     ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

 

 

πηγη