Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Πεπραγμένα 24ου Συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Πεπραγμένα 24ου Συνεδρίου Π.Ο.ΑΣ.Υ.

902
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ώρες οι εργασίες του 24ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων που έλαβαν χώρα στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Σ’ αυτές συμμετείχαν 427 σύνεδροι-συνάδελφοι οι οποίοι, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μετέφεραν με τις τοποθετήσεις τους τον παλμό των προβληματισμών των συναδέλφων και τις εντονότατες ανησυχίες τους ιδίως για τα θέματα της παραβίασης του ωραρίου, του φημολογούμενου νέου μισθολογίου, της μη αναγνώρισης της εργασίας μας ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή, της ευθείας καταστρατήγησης των αποφάσεων του ΣτΕ για τις περικοπές του Ν. 4093/12 και την απόδοση των αναδρομικών και βεβαίως για την τραγικότατη κατάσταση των Ταμείων μας.
Τη 2η ημέρα του Συνεδρίου διανεμήθηκε, με εντολή του Προέδρου Π.Ο.ΑΣ.Υ., ο Κώδικας Επαγγελματικής και Συνδικαλιστικής Δεοντολογίας με την αιτιολογία ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη γραμμή συμπεριφοράς κυρίως των νέων συνδικαλιστών που καθημερινά αναρτούν διάφορα επικριτικά σχόλια στο διαδίκτυο. Ο εν λόγω Κώδικας θύμισε κακές εποχές της Ομοσπονδίας μας και στηλιτεύτηκε από τον Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ. και μέλος του Ε.Κ.Α. κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο. Ο προαναφερόμενος κατά τη διάρκεια του λόγου του, υπενθύμισε ότι πλέον ισχύει ο Ν.3938/11 που έγινε με πρωτοβουλία του σημερινού Προεδρείου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και του πρώην Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Χρήστου και ως εκ τούτου ο παραπάνω Κώδικας κρίνεται ανεπίκαιρος στις μέρες μας, διότι όπως διεφάνη  είχε συνταχτεί το έτος 2000 και συγκεκριμένα στο 11ο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Μελετώντας το δε κανείς προσεκτικά κρίνει ότι ο μεγαλύτερος πολέμιος της Δημοκρατίας δεν θα μπορούσε επ’ ουδενί να συντάξει ένα τέτοιο κατάπτυστο κατ’ εμάς κείμενο που θέτει σε ομηρία τη συνδικαλιστική πολυφωνία.
Το Ε.Κ.Α. έχοντας γαλουχηθεί όχι μόνο να καταγγέλλει τα κακώς κείμενα αλλά και να συμβάλλει στη δημιουργία ορθών προτάσεων και ιδεών, διαμέσου του ως άνω μέλους του, δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα συγκληθεί η αρμόδια ομάδα εργασίας του Ε.Κ.Α. για θέματα μελετών και επιμόρφωσης όπου θα διατυπωθούν επίκαιρες προτάσεις για τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας και θα κατατεθούν στα αρμόδια όργανα της Π.Ο.ΑΣ.Υ.  
Κορυφαία στιγμή του Συνεδρίου ήταν η επίσημη αναλυτική παρουσίαση των αναλογιστικών μελετών από τους ίδιους τους αναλογιστές που τις εκπόνησαν και οι οποίες κατέδειξαν περίτρανα με τα επιμέρους στοιχεία τους τη δεινή θέση των τομέων επικουρικής ασφάλισης και προνοίας του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Ειδικότερα, εστίασαν στο έλλειμμα της τάξεως του 50% των επικουρικών τομέων, και στο έλλειμμα της τάξεως του 10% των αντίστοιχων προνοίας (που χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα), χωρίς όμως να εφαρμοστούν στους τελευταίους, από πλευράς των αναλογιστών, ο νέος υποχρεωτικός τύπος του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση ( NDC ) και η ρήτρα του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας, την οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε.
Σε περίπτωση δε εφαρμογής του εν λόγω τύπου και χωρίς την άγνωστη μέχρι σήμερα ρήτρα του αξιόμαχου, οι μελέτες δείχνουν έλλειμμα που ανέρχεται περίπου στο 30%, συνεκτιμώντας ότι το μέλλον κυρίως των νέων συναδέλφων είναι αβέβαιο ως προς το ύψος των παροχών που έχουν να λαμβάνουν δυνάμει του συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση.
Μετά τα ως άνω και αφού προς το τέλος των διεργασιών του Συνεδρίου δεν είχε παρθεί κάποια απόφαση για το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ (κλαδικά ή Ε.Τ.Ε.Α. για τα επικουρικά και κλαδικά ή ΤΕΑΠΑΣΑ για τα προνοίας), παρότι υπήρχε ασφυκτική πίεση από τις ορισθείσες στο άρθρο 220 του Ν. 4281/14 προθεσμίες για το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ, το Ε.Κ.Α., δια του επικεφαλής της οικονομικής ομάδας του κινήματος μας, Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΠΑΝΤΑΖΗ Βασιλείου, πρότεινε τα κάτωθι:

1)    Την κατάργηση της επίμαχης ως άνω διάταξης,  
2)    Την παράταση υλοποίησης των οριζόμενων στο εν λόγω άρθρο διατάξεων και
3)    Σε περίπτωση μη υλοποίησης των προαναφερόμενων δύο προτάσεων ( κατάργηση ή παράταση) να οριστεί ημερομηνία Έκτακτου Συνεδρίου, προκειμένου το ανώτατο όργανο να αποφασίσει τελικά για το ΤΕΑΠΑΣΑ και σε κάθε περίπτωση πριν την 31/12/2014, ημερομηνία καταληκτική βάσει των παραπάνω διατάξεων.
Τα ως άνω που προτάθηκαν από πλευράς Ε.Κ.Α. έγιναν ευρέως αποδεκτά από το σύνολο των παρευρισκόμενων συνέδρων και αποφασίστηκε να ενταχθούν στο Ψήφισμα του Συνεδρίου. 

 
ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ 

{gallery}stories/story/2014/dekemvrios2014/peprag{/gallery}