Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΑΣΥ: Τήρηση Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, άρθρο 23 παρ. 1 «προθεσμία αναχώρησης»

ΠΟΑΣΥ: Τήρηση Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, άρθρο 23 παρ. 1 «προθεσμία αναχώρησης»

1071
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προς: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
 
Κοιν.: Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού
Ταξίαρχο κ. Στυλιανό ΒΟΛΥΡΑΚΗ
Θέμα: «Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού»

 Κύριε Αρχηγέ,
Η Ομοσπονδία μας, επανέρχεται για πολλοστή φορά στο θέμα των αθρόων μετακινήσεων αστυνομικών δυνάμεων σε όλη την ελληνική επικράτεια, για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εισόδου μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας, που έχει λάβει πλέον μόνιμο χαρακτήρα, καθώς επίσης και για πάσης φύσεως υπηρεσιακά ζητήματα όπου δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αυτά από το Αρχηγείο ως έκτακτα γεγονότα.
Μέχρι σήμερα, οι υφιστάμενες υπηρεσίες εφαρμόζουν αβίαστα τις διαταγές του Αρχηγείου, χορηγώντας τα Φύλλα Πορείας «από λήψεως της παρούσης», παραβιάζοντας το Προεδρικό Διάταγμα 100/2003, άρθρο 23 παρ. 1 «προθεσμία αναχώρησης».
Για το λόγο αυτό, ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, ζητούμε όπως οι σχετικές διαταγές του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατυπώνονται στο εξής αυστηρά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ως άνω Π.Δ., ώστε να είναι αυτές πλήρως εναρμονισμένες και σύννομες με τις κείμενες διατάξεις αυτού, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των αστυνομικών.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος