Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΑΣΥ: Όλη η αλήθεια για τα συμπληρωματικά εφάπαξ

ΠΟΑΣΥ: Όλη η αλήθεια για τα συμπληρωματικά εφάπαξ

999
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με αφορμή το θόρυβο που προκλήθηκε τεχνηέντως είτε λόγω αντικειμενικών δεδομένων για τη χορήγηση των συμπληρωματικών εφάπαξμε βάση την υπ’ αριθ. 59/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Ομοσπονδία, οφείλουμε προς αποκατάσταση της αλήθειας και για την αντικειμενική ενημέρωση εκείνων που πραγματικά ενδιαφέρονται για την υγιή λειτουργία του ασφαλιστικού μας φορέα, να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

 

Η ΠΟΑΣΥ είχε ανέκαθεν συγκεκριμένη θέση και άποψη για τη χορήγηση των συμπληρωματικών εφάπαξ και την υποστήριζε με παρησσία δημοσίως προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα όλων των ασφαλισμένων και να προστατεύσει τη λειτουργία του ΤΕΑΠΑΣΑ ως αυτοτελούς φορέα ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις του ΝΣΚ.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, στην οποία συζητήθηκε εκτενώς η χορήγηση των συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα γνωμοδότηση του ΝΣΚ, παρουσία του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου, κ. Σπυρίδωνα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ και του συνεργάτη – αναλογιστή του Ταμείου, κ. Βασίλειου ΜΠΕΤΣΗ, όπου ο μεν πρώτος κλείνει τη γνωμοδότησή του λέγοντας ότι: «Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Διοίκηση του Ταμείου δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, αφού τεκμηριώσει την τυχόν θέση της για την επέλευση ευρύτερων δημοσιονομικών συνεπειών από την εφαρμογή της επίμαχης γνωμοδότησης, να ζητήσει από τον εποπτεύοντα το Ταμείου Υπουργό την αποστολή της στον ομόλογό του, των Οικονομικών, για τις δικές του ενέργειες.» και ο δε δεύτερος, μετά από ερώτημα μελών του Δ.Σ. απάντησε ότι σε κάθε περίπτωση η χορήγηση των εν λόγω εφάπαξ έχει δημοσιονομικές συνέπειες. Την εν λόγω απάντηση του συνεργάτη αναλογιστή του Ταμείου ζήτησαν εγγράφως τα μέλη του Δ.Σ. αυτού και το θέμα ανεβλήθη μέχρι να υπάρξει η έγγραφη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, θέση του οικονομικού συνεργάτη περί δημοσιονομικών συνεπειών.

Στο υπ’ αριθ. 6/2015 Πρακτικό του Ταμείου μας (ΑΔΑ: 72Ξ20ΠΠΞ-ΜΦΚ ), το οποίο είχε υποβληθεί αρμοδίως στην εποπτεύουσα Αρχή, ώστε να συνταχθεί ερώτημα προς το ΝΣΚ και εν συνεχεία αυτό γνωμοδοτήσει αναφορικά με τη χορήγηση των συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: α) θα προκύψουν επιπλέον υποχρεώσεις – παροχές για τους Τομείς  του Ταμείου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ελλείμματα, β) παραδείγματα εισφορών – παροχών και γ) την εκτίμηση του συνολικού κόστους από τη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων στα 10 εκατ. ευρώ.      

Η Ομοσπονδία μας, θεωρεί ότι η εν λόγω γνωμοδότηση χρήζει συμπλήρωσης, επικαιροποίησης και νέας αποδοχής από τους αρμόδιους Υπουργούς και κατ’ επέκταση ζητά, τόσο από το Ταμείο μας όσο και από την Πολιτική Ηγεσία του Σώματος, να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.3086/02 και να λάβουν υπόψη τους τα νέα νομικά δεδομένα που μεσολάβησαν από τη δημοσίευση και την αποδοχή της από τον Υπουργό μας, τα οποία ανατρέπουν εν πολλοίς την ιστορική και νομική βάση της Γνωμοδότησης (Αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ 1125 – 1128/2016).     

Όλες αυτές οι στρεβλώσεις είχαν επισημανθεί εκ μέρους μας προκαλώντας προφανώς τα συμφέροντα εκείνων που έβλεπαν το Ταμείο ως «ευκαιρία» για αρπαχτές και όχι ως έναν φορέα υπεύθυνο για το παρόν και το μέλλον του χιλιάδων συναδέλφων μας, εν ενεργεία και εν αποστρατεία.

Σε κάθε περίπτωση, η ΠΟΑΣΥ υπερασπίζεται τη νομιμότητα και μόνον τη νομιμότητα.

Άλλωστε, με βάση την κείμενη  νομοθεσία, μια γνωμοδότηση που μπορεί να έχει ευρύτερες δημοσιονομικές συνέπειες, είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση, εφόσον γίνει αποδεκτή και από τον Υπουργό Οικονομικών.

Θα ήταν δε παράλογο να «χρεώνει» ο οποιοσδήποτε στην ΠΟΑΣΥ προθέσεις που δήθεν βλάπτουν ή θα έβλαπταν στο μέλλον τα συμφέροντα του ΤΕΑΠΑΣΑ και των ασφαλισμένων. Εκείνο που υπερασπίζεται η ΠΟΑΣΥ είναι η διασφάλιση ενός νομικού πλαισίου που δεν θα υπονομεύει τόσο το κοινό περί δικαίου αίσθημα όσο και τους ηθικούς κανόνες που πρέπει να διέπουν τη χρηστή διοίκησή του, σε έναν αυτόνομο και υγιή ασφαλιστικό οργανισμό και μάλιστα στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας της χώρας μας.

Αδιάλειπτος και αδιάλλακτος στο θέμα αυτό είναι ο αγώνας μας για ένα Ταμείο για όλους και όχι για λίγους.

Ας μη λησμονούν, τυχόν επικριτές των ενεργειών μας ότι αποτελεί πάγια προτεραιότητά μας η προοπτική αυτή καθ’ αυτή του Tαμείου με τα σημερινά και κυρίως τα αυριανά δεδομένα, διότι δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ηθικό και δίκαιο το να εισπράττει ο οποιοσδήποτε εις το ακέραιον  την σήμερον ημέραν, αλλά εις βάρος των άλλων, αδιάφορα από το αν και τι θα γίνει στο αύριο με τους σημερινούς και τους μελλοντικούς ασφαλισμένους.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, όσοι σήμερα «αγωνιούν» για το Ταμείο, οφείλουν να γνωρίζουν ότι, όταν η Ομοσπονδία έδινε τη μάχη για την αυτοτέλειά του, και συνεπώς τη δυνατότητα χορήγησης των εφάπαξ ανεμπόδιστα τόσο για τις εκκρεμείς αιτήσεις όσο και για εκείνους που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν, κάποιοι υπεραμύνονταν της ρήτρας αξιομάχου που οδηγούσε, αν εφαρμοζόταν, σε απευθείας μειώσεις της τάξεως του 27% περίπου. Το θέμα αυτό, όμως, έχει πολύ βάθος και μεγάλο πεδίο ευθυνών, οπότε θα επανέλθουμε…

Εξάλλου, πολλοί «παρήλασαν» από θέσεις ευθύνης οι οποίοι θα μπορούσαν τον παλιό καλό καιρό, να έχουν διασφαλίσει όχι μόνο τα δικά τους συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα του ανώνυμου Έλληνα Αστυνομικού, χάριν του οποίου λειτουργούσαν και όφειλαν να λειτουργούν, συμβάλλοντας πολλαπλώς με τις αποφάσεις τους στην εδραίωση και μακροημέρευση ενός υγιούς ασφαλιστικού συστήματος στην Ελληνική Αστυνομία.

Ας μην κάνει λοιπόν κανείς ωσάν να ανακαλύπτει σήμερα την Αμερική…

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος