Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ: 26ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο

Π.Ο.ΑΣ.Υ: 26ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο

1130
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δείτε το έγγραφο της Π.Ο.ΑΣ.Υ προς τους Αντιπροσώπους (μέσω των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων) για το 26ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο

 

 

 

Προς:

α) Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

β) Τους Αντιπροσώπους – Συνέδρους Π.Ο.ΑΣ.Υ. (μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών τους)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που συνεδρίασε σήμερα (29-10-2016) αποφάσισε ομόφωνα, το 26ο Tακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο έτους 2016 να πραγματοποιηθεί 29,30/11 και 01/12/2016, στο Καρπενήσι Ευρυτανίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έχουν ως εξής:

  • Διοικητικός Απολογισμός
  • Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Προϋπολογισμός
  • Τροποποιήσεις Καταστατικού
  • Λοιπά θέματα- Προτάσεις Συνέδρων

Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν σχετικά τους αντιπροσώπους τους στην Ομοσπονδία, επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος, γνωστοποιώντας τους ταυτόχρονα ότι θα ακολουθήσει και ονομαστική πρόσκληση προς τους ιδίους, μετά την αποστολή εκ μέρους σας στην Ομοσπονδία, της σχετικής κατάστασης αντιπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών, που καλούνται εις αντικατάσταση των τακτικών), σύμφωνα με το υπόδειγμα που σας έχει ήδη αποσταλεί με το υπ΄αριθμ. 701/8/16 από 14-9-2016 έγγραφό μας.

Σε περίπτωση μεταβολών-αντικατάστασης αντιπροσώπων παρακαλούμε, όπως συμπεριληφθούν στο σχετικό πίνακα οι αναπληρωματικοί αυτών, καταγράφοντας την αιτία αντικατάστασης και επισυναφθούν επίσης, οι σχετικές παραιτήσεις- δηλώσεις των εκλεγέντων τακτικών αντιπροσώπων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος