Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδ/νησου

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδ/νησου

1136
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνέπεια των αρχαιρεσιών  που πραγματοποιήθηκαν στη Ρόδο για την ανάδειξη των οργάνων της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νότιας Δωδεκανήσου, ανακοινώθηκε σήμερα η Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης Ν. Δωδεκανήσου.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση:

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
( ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ- ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ- ΑΝΘΥΠ/ΜΩΝ- ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)

Ρόδος  31 Μαρτίου 2015  
  Αριθ. Πρωτ.:701/10/7-β’                                                                Προς :                          
                                                                      Το Υπουργείο Εσωτερικών &
                                                                       Διοικητικής Ανασυγκρότησης                                                                                                                                                                                             
                                                                       Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
                                                                 Κλάδος  Οργάνωσης & Ανθρώπινου Δυναμικού
                                                                       Δ/νση Αστυν. Προσωπικού Τμ. 1ο & 2ο
                                                                           Π. Κανελλοπούλου 4 – 10177 Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ένωσης Αστυνομικών  Υπαλλήλων Ν. Δωδ/νησου»

    Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβουλίου της Ένωσης μας την Τρίτη 30 Μαρτίου 2015, σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε, συγκροτήθηκε σε  Σώμα όπως προέκυψε μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες  ως εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος :                                ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος :                       ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος
Γεν. Γραμματέας :                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ξενοφών  
Ταμίας :                                  ΠΑΡΘΕΝΗΣ Πασχάλης    
Οργαν. Γραμματέας :            ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ Παναγιώτης
Μέλος:                                    ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Γεώργιος  
Μέλος:                                    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γεώργιος   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) ΓΚΕΚΑ Κων/να
2) ΕΥΘΥΜΙΟΥ Πηνελόπη
3) ΚΟΡΔΑ Ελένη
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

1) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

1) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ
2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ξενοφών  
3) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Νικόλαος
4) ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος
5) ΚΑΨΑΛΗΣ Βασίλειος
6) ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ Σταύρος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη
2) ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΟΥ Αθανασία
3) ΡΟΥΣΑΚΗ Αναστασία  

Αποδέκτες για Ενημέρωση:             
1.- Γ.Α.Δ.Π.Ν. Αιγαίου
2.- Α’ Δ/νση Αστυνομίας  Δ/νησου
3.-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  
4.-Δήμους Νομού Δωδ/νησου
5.- Βουλευτές Νομού Δωδ/νησου
6.- Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
    & Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Χώρας
7.- Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών
8.- Αστυνομικές Υπηρεσίες Ν. Δωδ/νησου
9. – Μ.Μ.Ε.
 
                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                    Ο  Πρόεδρος                                                     Ο    Γεν. Γραμματέας

        ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ                                      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ξενοφών  
                 Τηλ. 6937267220                                                       Τηλ. 6976118218