Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κ. ΡΩΜΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κ. ΡΩΜΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

1008
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Αθήνα 25 Ιουλίου 2015

Αρ.Πρωτ.:500/7/40ε

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 Με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιο Ρωμανιά, συναντήθηκαν τα προεδρεία των Ομοσπονδιών μας προκειμένου να ενημερωθούν για τις πραγματικές διαστάσεις των προωθούμενων αλλαγών στο συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό σύστημα της Χώρας και τις προωθούμενες δυσμενείς ανατροπές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των Ελλήνων Αστυνομικών.

 

Εκ μέρους του Γ. Γ. μας γνωστοποιήθηκε ότι ο Kλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ υπάγεται στο ΕΤΕΑ οριστικά και δεν δύναται να εγγυηθεί οποιαδήποτε πλέον παρέμβαση για τη διάσωση των Επικουρικών Τομέων του εν λόγω Ταμείου. Από την πλευρά μας, ζητήθηκε να γίνει τροποποίηση της διοικητικής υπαγωγής του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/78 από τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής  στον Τομέα Προνοίας Αστυνομικών, δεδομένου ότι δε χορηγεί επικουρικές συντάξεις αλλά εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις στους αναξιοπαθούντες αστυνομικούς και στις ορφανικές οικογένειες αυτών, ένα αίτημα που θεώρησε απολύτως λογικό και γι’ αυτό ζήτησε να υποβληθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους του ασφαλιστικού μας Φορέα.

Αναφορικά με τις ρυθμίσεις για τα όρια ηλικίας, μας τόνισε ότι αυτές αφορούσαν το σύνολο των εργαζομένων έτσι όπως είχαν διατυπωθεί χωρίς εξαιρέσεις. Από τη στιγμή όμως που έχουν  αποσυρθεί, επί του παρόντος δεν υφίστανται λόγοι ανακίνησης του ζητήματος αυτού και δεν τίθενται λόγοι ανησυχίας των συναδέλφων που έχουν ήδη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Από την πλευρά των Ομοσπονδιών, τονίστηκε, σε κάθε περίπτωση, ότι έχουν ήδη ενημερωθεί το σύνολο των Πολιτικών Κομμάτων για την εύλογη αγανάκτηση και ανησυχία των Αστυνομικών της Χώρας, διότι, αν εφαρμοστούν τα όσα παράλογα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι Αστυνομικοί θα εργάζονται και θα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από 45 έως 50 έτη συνεχόμενα και μάλιστα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα και η ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος, που άμεσα σχετίζονται με την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.