Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ “Τα κεφάλαια των ασφαλιστικών μας ταμείων πλέον και με το νόμο...

“Τα κεφάλαια των ασφαλιστικών μας ταμείων πλέον και με το νόμο μπορούν να γίνουν repos του Ελληνικού Δημοσίου”

968
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σήμερα και συγκεκριμένα απογευματινέςώρες εξεδόθη ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών με θέμα: «Τροπολογία γιατα κεφάλαια δημοσίων φορέων και ταμείων στην ΤτΕ» όπου ενημερώνει τους πολίτες ότιστο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης θα κατατεθείτροπολογία για τα κεφάλαια των ΝΠΔΔ και των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ στην Τράπεζατης Ελλάδος.

Με την εν λόγω τροπολογία επιβεβαιώνονται δυστυχώς οι φόβοι και οιανησυχίες μας, όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονταν στη χθεσινή μας ανακοίνωση: «ΤΕΑΠΑΣΑ:Και εκεί που όλα φάνταζαν ωραία…», σχετικά με τα αποθεματικά των Ταμείων μας και τη χρησιμοποίηση αυτών από το Ελληνικό Δημόσιο υπό μορφή δανεισμού: repos κ.λπ.

 Ειδικότερα, η κατατεθείσα τροπολογίαέχει ως εξής: «Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. στηνΤράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης δύνανται ναεπενδύονται στο σύνολό τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του ΕλληνικούΔημοσίου με σύμφωνα επαναπώλησης/επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το ΕλληνικόΔημόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy/back)

. Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο μηπροσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων τουΕλληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης μεσύμφωνα επαναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζημία έχει απευθείαςαξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.». 

Οι δικαιολογίες για καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων των φορέων και τωνταμείων δεν μας πείθουν. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά καινα είστε σίγουροι πως καμία απόφαση αξιοποίησης κεφαλαίων των Δ.Σ. των Ταμείων μαςδεν θα περάσει αμαχητί. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή τόσο στα Δ.Σ. των Ταμείων μας (ΤΕΑΠΑΣΑ,ΜΤΣ, ΜΤΠΥ & ΤΠΔΥ) όσο και στους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτά.Τα εναπομείναντα αποθεματικά είναι η παρακαταθήκη για το μέλλον των Ταμείων μαςκαι χωρις αυτά δεν υπάρχουν Ταμεία…    

  Οποιαδήποτε απόφαση παρθεί χωρίς ενημέρωση των συναδέλφων μας θα έχει ως αποτέλεσμα τον εξοργισμό μας και τις δυναμικές μας παρεμβάσεις, όπως ποτέ δεν τις έχετε ξανά δει… Όλοι σε επαγρύπνηση…

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ 

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ