Αρχική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αδεια άνευ αποδοχών: Εναρμόνιση των διατάξεων με τους λοιπούς δημόσιους υπάλληλους

Αδεια άνευ αποδοχών: Εναρμόνιση των διατάξεων με τους λοιπούς δημόσιους υπάλληλους

1298
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κύριε Υπουργέ,

Ως γνωρίζετε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 27/1986 (Άδειες Αστυνομικού προσωπικού), προβλέπεται η άδεια μακράς διάρκειας στην αλλοδαπή στο Αστυνομικό προσωπικό έως έξι (6) μήνες, είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά χωρίς αποδοχές, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, άδεια η οποία εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Σώματος.

Με τον Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 15/01/7/2011) επιτρέπεται στους δημοσίους υπαλλήλους η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) έτη για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

Επίσης την 23/7/2013 με Υπουργική Απόφαση δίνεται η δυνατότητα στους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις να κάνουν χρήση της άδειας άνευ αποδοχών από 1 έως 3 έτη για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, εναρμονίζοντας έτσιτα παρεχόμενα δικαιώματά τους με αυτά των εργαζομένων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε και οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία τύχουν των ανάλογων ρυθμίσεων που προβλέπονται από το Ν. 3986/2011.

Για το Δ.Σ.
– Ο – – Ο –
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος