Αρχική E.K.A. Αιτήματα της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αιτήματα της Επιτροπής Διοικητικών Θεμάτων της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

331
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 03 Μαΐου 2023

Αρ. Πρωτ.: 200/9/279στ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ, συναντήθηκε η Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων  της Ομοσπονδίας μας, παρουσία του Αντιπροέδρου Διοικητικών Θεμάτων κ. Αθανάσιου ΝΤΑΒΟΥΡΑ και στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, υπέβαλε υπόμνημα αιτημάτων με βάση τους προβληματισμούς και τα ζητήματα που τέθηκαν από εκπροσώπους των Πρωτοβάθμιων Ενώσεών μας.

Η συνάντηση υπήρξε γόνιμη και παραγωγική καθόσον εκ μέρους του κ. Επιτελάρχη αναγνωρίστηκε το δίκαιο των αιτημάτων και υπήρξε δέσμευσή του ότι αυτά θα τύχουν της δέουσας επεξεργασίας ώστε να απαλειφθούν τα όποια φαινόμενα αδικίας και άνισης μεταχείρισης των συναδέλφων μας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων  της Ομοσπονδίας μας ζήτησε να εξεταστούν οι κάτωθι προτάσεις για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως:

– Τροποποίηση του  ’‘Π.Δ. 100/2003 Αρθ. 18 Παρ. 5 Προσφυγή‘’  και η κενή θέση που   θα   προκύπτει   σε   περίπτωση   ακύρωσης   διαταχθείσας   μετάθεσης   από   μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 3, να καλύπτεται υποχρεωτικά στις δεύτερες τακτικές μεταθέσεις.

– Ακόμα και αν δεν προκηρύσσονται οργανικές θέσεις από το Συμβούλιο Μεταθέσεων σε κάποια Διεύθυνση Αστυνομίας, το Προσωπικό να έχει δικαίωμα αίτησης και να αναρτάται επετηρίδα του πίνακα μορίων, προκειμένου να λαμβάνει γνώση ο κάθε ενδιαφερόμενος δίνοντάς  του έτσι τη δυνατότητα να κάνει χρήση του δικαιώματός του για αμοιβαία μετάθεση.

– Προτείνουμε όπως τροποποιηθεί στο εδάφιο 2 της § 3 του Άρθρου 15 του Π.Δ. 100/2003, η πρόταση ‘’καθώς και εκείνοι που μετατέθηκαν με αντικειμενικά κριτήρια στον τόπο συμφερόντων τους’’ με την πρόταση ‘’καθώς και εκείνοι που μετατέθηκαν στον τόπο συμφερόντων τους’’. Στα πλαίσια ισονομίας και του δικαιώματος βαθμολογικής εξέλιξης των υπηρετούντων Αστυνομικών στην εκάστοτε Δ.Α., να παρέχεται το δικαίωμα στους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες που επιθυμούν την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιφύλακα, μέσω εξετάσεων, να  μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές χωρίς το φόβο της μετάθεσης εκτός αυτού τόπου συμφερόντων τους. Εφόσον υπηρετούν ήδη στον τόπο συμφερόντων τους, ως Αστ/κες ή Υπαρχ/κες (Α.Υ.), είναι άδικο και αναχρονιστικό το να υπάρχει διαχωρισμός με τους αντίστοιχους υπηρετούντες που μετατέθηκαν με αντικειμενικά κριτήρια.

-Κατά την αξιολόγηση του Αστυνομικού Προσωπικού (Αστυφύλακες-Υπαρχιφύλακες-Αρχιφύλακες-Ανθυπαστυνόμοι) από τους προϊσταμένους του, προτείνεται όπως ο αξιολογούμενος να κρίνεται ανάλογα και με το βαθμό επικινδυνότητας των καθηκόντων του και να υπάρχει διασφάλιση της αξιοκρατίας ( ακόμα και με τη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργάνων), παρακολούθηση της βαθμολόγησης από τους ίδιους τους αξιολογούμενους και δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στις κρίσεις των βαθμολογητών. Η μη γνωστοποίηση της βαθμολογίας αφαιρεί από τον αξιολογούμενο το δικαίωμα της προσφυγής για επαναξιολόγηση, στερώντας του έτσι το δικαίωμα συμμετοχής σε δεκάδες διαγωνισμούς ακόμα και αν πρόκειται για αυθαίρετη και χωρίς ορθή αιτιολόγηση βαθμολόγηση.

– Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των υποψηφίων που αφορούν όλους τους διαγωνισμούς εισαγωγής  στην ΕΛ.ΑΣ., όπως συμβαίνει σε όλα τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, παρακάμπτοντας έτσι την τεράστια γραφειοκρατία και εκσυγχρονίζοντας το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

– Αναβάθμιση του συστήματος P.O.L. από τη Δ/νση Πληροφορικής ώστε να υπάρχουν φίλτρα ασφαλείας στην καταχώρηση υπηρεσίας του προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την υπ’ αριθμ.: 1005/22/1188945 (P.O.L.) Διαταγή Α.Ε.Α. ‘’Περί χρόνου Εργασίας Αστυνομικού Προσωπικού’’ που αναφέρει ρητά να τηρούνται απαρέγκλιτα οι Διατάξεις του Π.Δ. 394/2001.

– Απαλοιφή της προβληματικής και άδικης διάταξης του άρθρου 5 για τους Αστυνόμους Β΄  του Π.Δ. 34/2023, σύμφωνα με την οποία ασκούν καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος