Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Αρνούμαστε τη μετατροπή της πρακτικής εκπαίδευσης σε κανονική εργασία

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Αρνούμαστε τη μετατροπή της πρακτικής εκπαίδευσης σε κανονική εργασία

652
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Ομοσπονδία μας, ως γνωστόν, δίνει έναν διαρκή αγώνα για την ανωτατοποίηση των Αστυνομικών Σχολών και την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Δοκίμων, απαιτώντας την αύξηση των προβλεπομένων κονδυλίων τόσο για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολών όσο και για την αποζημίωση των Δοκίμων.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» και ψηφίστηκε χθες, 10 Ιουνίου 2021, τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, οι παρ. Δ και Ε του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), με σκοπό τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης εργασίας πέραν του πενθημέρου και ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης (νυχτερινά) στους μαθητές των σχολών της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν ευθυγραμμίζεται με τη διαχρονική μας απαίτηση για απάλειψη της στυγνής εκμετάλλευσης που υφίστανται οι Δόκιμοι Αστυφύλακες από την Υπηρεσία κατά την πρακτική τους εκπαίδευση και η οποία, όπως έχουμε καταγγείλει πολλές φορές, ισοδυναμεί με κανονική υπηρεσία που δεν έχει τα επιζητούμενα χαρακτηριστικά της πραγματικής μάθησης, διδαχής και μεταλαμπάδευσης της εμπειρίας των παλαιοτέρων προς τους νεοεισερχόμενους στο Αστυνομικό Σώμα, αστυφύλακες. Μάλιστα, αν ληφθούν υπόψη οι εγγενείς κίνδυνοι και η φύση της αστυνομικής υπηρεσίας, το εργασιακό καθεστώς των Δοκίμων, έτσι όπως έχει παγιωθεί τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζεται ακόμα, αποτελεί πρόκληση για κάθε αστυνομικό και γι’ αυτό χρήζει επανεξέτασης.

Η Ομοσπονδία μας εμμένει στις θέσεις της για αναβάθμιση και της πρακτικής εκπαίδευσης, ώστε να εντάσσεται αυτή σε ένα εξορθολογισμένο πλαίσιο μάθησης, μακριά από συνθήκες εκμετάλλευσης και όρους κακοπληρωμένης εργασίας. Αρνούμαστε τη μετατροπή της πρακτικής εκπαίδευσης σε κανονική εργασία και τονίζουμε ότι οι όποιες αποσπασματικές αποζημιώσεις δεν αντιμετωπίζουν τα οξυμένα προβλήματα διαβίωσης των Δοκίμων.

Απαιτούνται ριζικές πολιτικές που θα συνοδεύονται από τα αναγκαία κονδύλια για να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην πραγματική καθημερινή και μάχιμη αστυνομική λειτουργία στον τόπο μας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος