Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Θέσεις κατώτερων αξιωματικών για τις Τακτικές Μεταθέσεις του έτους 2021

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Θέσεις κατώτερων αξιωματικών για τις Τακτικές Μεταθέσεις του έτους 2021

358
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Θέσεις κατώτερων αξιωματικών για τις Τακτικές Μεταθέσεις του έτους 2021 με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια)

Πηγή: www.poasy.gr