Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2019

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2019

1059
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι θέσεις των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2019 και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος