Αρχική E.K.A. Παράταση λήψης κανονικών αδειών έτους 2019-Υιοθετείται πλήρως η πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Παράταση λήψης κανονικών αδειών έτους 2019-Υιοθετείται πλήρως η πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

582
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 302/2/71-ε από 02-05-2020 αιτήματος της Ομοσπονδίας μας για την παράταση λήψης κανονικών αδειών, σας αποστέλλουμε  το υπ΄ αριθ. 6005/1/131-στ από 07-05-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α., με το οποίο υιοθετείται πλήρως η πρόταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και παρατείνεται η δυνατότητα διάνυσης της κανονικής άδειας έτους 2019 έως και την 31-10-20.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος