Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ-Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.: Ευμενέστερο και προσιτό το πλαίσιο χορήγησης των δανείων από ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για...

Π.Ο.ΑΣ.Υ-Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.: Ευμενέστερο και προσιτό το πλαίσιο χορήγησης των δανείων από ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για το έτος 2021

688
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά από αιτήματα των Ομοσπονδιών μας, αναφορικά με τη δημιουργία ενός ευμενέστερου και προσιτού πλαισίου χορήγησης προσωπικών δανείων για τους συναδέλφους μας, καθώς και για την αποδέσμευση περαιτέρω κεφαλαίων από όσα ήδη ορίζονται στην υπ’ αριθ. 8000/28/23-β΄από 27-01-2021 Υπουργική Απόφαση (Β΄- 542), προς ικανοποίηση των εκτάκτων αναγκών των ασφαλισμένων του Ταμείου, σας γνωρίζουμε ότι χθες, 15-04-2021, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

  1. Να μειωθεί κατά πενήντα ευρώ (50,00 €), πλέον της περσινής μείωσης, το φετινό κατώτατο όριο των μηνιαίων καθαρών αποδοχών για τη χορήγηση προσωπικών δανείων, με αποτέλεσμα αυτές, αναλόγως του ποσού του δανείου, να διαμορφώνονται και για τους τρείς (3) Τομείς ως εξής:

 

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
2019 2020 2021
2.001,76 € 750,00 € 700,00 € 650,00 €
3.003,66 € 800,00 € 750,00 € 700,00 €
4.001,83 € 900,00 € 850,00 € 800,00 €

 

  1. Να αυξηθεί κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €)το φετινό ποσό που λαμβάνεται υπόψη για τη μη λήψη προσωπικού δανείου από οφειλές των ασφαλισμένων σε πιστωτικές κάρτες και υπερανάληψη συνολικά, καθώς και άλλα δάνεια, εκτός από αυτά που εξυπηρετούνται και εμφαίνονται στη μισθοδοσία τους. Το εν λόγω ποσό τελικώς διαμορφώνεται από τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €) στις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €).
  2. Να υποβληθεί και φέτος στον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη νέο αίτημα έγκρισης επιπλέον κεφαλαίων για τη χορήγηση προσωπικών δανείων, πολύ πριν εξαντληθούν τα ήδη εγκεκριμένα ποσά, τόσο στον Τ.Π.ΑΣ., όπου τα χρηματικά διαθέσιμα εξαντλούνται άμεσα κάθε έτος, αφήνοντας ανικανοποίητες τις ανάγκες των συναδέλφων μας, όσο και στον Τ.Π.Υ.Α.Π., όπου τα χρήματα καλύπτουν οριακά τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων του Ταμείου.
  3. Να δύναται, υπό προϋποθέσεις, η χορήγηση προσωπικών δανείων σε δικαιούχους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3869/2010 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Επίσης, στην παραπάνω συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου μας αποφασίστηκε ως προθεσμία έναρξης υποβολής των αιτήσεωνμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η Τετάρτη  5 Μαΐου 2021, και λήξης, η Τετάρτη 19 Μαΐου 2021.

Τέλος, με βάση την ενημέρωση που είχαν σήμερα οι Ομοσπονδίες μας, πιθανές ημερομηνίες έκδοσης της σχετικής ενημερωτικής εγκύκλιου και υποβολής αυτής στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, θεωρούνται είτε η Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 είτε η Τετάρτη 21 Απριλίου 2021.

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος