Αρχική E.K.A. Π.Ο.ΑΣ.Υ: Συγκρότηση Επιτροπών & Ελεγκτικής Επιτροπής σε σώμα

Π.Ο.ΑΣ.Υ: Συγκρότηση Επιτροπών & Ελεγκτικής Επιτροπής σε σώμα

475
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την διεξαγωγή του 31ου Εκλογοαπολογιστικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας και την εκλογή των μελών στις Ομάδες Εργασίας, συγκροτήθηκαν σήμερα σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού, προκειμένου να εκλέξουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Επίσης, συγκροτήθηκε σε σώμα και η νεοεκλεγείσα Ελεγκτική Επιτροπή. Η σύνθεση που προέκυψε είναι η ακόλουθη:

 

Επιτροπή επί Οικονομικών Θεμάτων

Πρόεδρος ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Ε.Α.Υ. Χαλκιδικής
Γραμματέας ΛΙΑΚΟΣ Ζήσης Ε.Α.Υ. Κοζάνης
Μέλος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Αναστάσιος Ε.Α.Υ. Σερρών
Μέλος ΙΜΒΡΟΣ Νικόλαος Ε.Α.Υ. Καβάλας
Μέλος ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος Ε.Α.Υ. Θεσσαλονίκης

 

Επιτροπή επί Θεμάτων Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Πρόεδρος ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μαρία Ε.Α.Υ. Σάμου
Γραμματέας ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Γεώργιος Σ.Κ.Α. Ξάνθης
Μέλος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Πλούταρχος Ε.Α.Υ. Κιλκίς
Μέλος ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Νικόλαος Ε.Α.Υ. Αιτωλίας
Μέλος ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων

 

Επιτροπή επί Διοικητικών Θεμάτων

Πρόεδρος ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Ε.Α.Υ. Λέσβου
Γραμματέας ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ Ε.Α.Υ. Λασιθίου
Μέλος ΑΠΟΤΟΡΗΣ Δημήτριος Ε.Α.Υ. Άρτας
Μέλος ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Χρήστος Ε.Α.Υ. Χανίων
Μέλος ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ε.Α.Υ. Ηρακλείου

 

Ελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος ΠΕΛΕΚΗΣ Θεόδωρος Ε.Α.Υ. Αθηνών
Αντιπρόεδρος ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Κοσμάς Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης
Γραμματέας ΜΑΡΙΟΛΗΣ Κυριάκος Ε.Α.Υ. Αθηνών
Μέλος ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Απόστολος Σ.Κ.Α. Ξάνθης
Μέλος ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Τριαντάφυλλος Ε.Α.Υ. Κιλκίς

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος